4 olika sätt att köpa IT

4 sätt att köpa IT

Det finns olika sätt att köpa IT och utvecklingen gör att det över tid tillkommer nya sätt. Det gynnar dig eftersom du som kund kan välja upplägg utifrån dina behov och förutsättningar. Men, det kan vara svårt att hänga med och ha koll på vilka möjligheter som finns.

Det är inte heller nödvändigtvis din roll som ägare eller ledare, eller ens om du är IT-ansvarig, att kunna allt om IT. Snarare har du kanske rollen som beställare och beslutsfattare och då blir det viktigt att bestämma själva exekveringen; Vem ska utföra arbete kring IT? Och vilket alternativ ska vi ha om vi lägger ut vår IT externt?

I den här bloggposten reder vi ut fyra sätt du kan använda för att hantera din IT, varav två är relativt nya. Genom att ha koll på alternativen kan du känna att du har full kontroll över er IT och att ni har den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

1. Köpa IT-utrustning själv

Det första alternativet kan tyckas självklart – att köpa och sköta sin IT själv. Företag med egen IT-avdelning har denna lösning. Den är också relativt vanlig bland småföretag och som privatperson har du kanske valt detta alternativ för din persondator.

Det kan vara en mer kostnadseffektiv lösning än de andra alternativen men behöver inte vara det. Företag som har en egen IT-avdelning brukar se det som en fördel att ha resurserna internt. Baksidan, om du inte är IT-kunnig, är den uppenbara risken för strul. Många är de som svurit och svettats över datortrassel, nertid, dataförlust osv. Köper du datorer själv får du ta hand om dem bäst du kan.

2. Köpa IT drift och support av en leverantör

Det vanligaste alternativet bland företag som inte har en egen IT-avdelning är att anlita en IT-leverantör för drift och support. Vi på IT-Partner tar exempelvis hand om IT för en mängd företag i alla storlekar.

Det betyder till exempel att vi har en kopia av datoruppsättningen för varje individ på företaget och kan nyinstallera, serva och återskapa efter krasch. Vi säkerställer också viktiga frågor som backup, säkerhet och behörigheter. Och vi ser till att det finns sätt att komma åt filer och program från olika enheter.

Många som inte har IT-kunskap internt uppskattar möjligheten att lägga ut sin IT till en specialist. De slipper strulfaktorn, onödig nertid, dataförlust osv. Och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet.

Med detta alternativ är det fortfarande du som kund som köper datorerna och har ansvaret för dem. Du behöver skaffa nya maskiner vid exempelvis nyanställning, ersätta datorer som havererat, uppgradera till nyare modeller och avyttra datorerna när de gjort sitt.

3. Köpa IT som en tjänst

Ett tredje sätt att hantera din IT är att hyra både hårdvara, drift och support som en tjänst. Det brukar kallas Arbetsplats som tjänst och har möjliggjorts de senaste åren genom utvecklingen av applikationer och IT-drift.

När du har arbetsplats som tjänst så hyr du istället för att köpa datorerna och slipper på så sätt att binda pengar i hårdvara. Skulle en dator gå sönder eller inte uppfylla kraven så får du en ny med det standardinnehåll som fastställts för ditt företag eller avdelning. Datorerna kan också bytas ut mot nyare modeller med viss frekvens som du som kund bestämmer. Leverantören tar hand om datorerna som ska avslutas och återvinner dem i samarbete med datortillverkarna.

Med arbetsplats som tjänst kan datorer snabbt återställas. Istället för att vi som leverantör gör en analys av ett anmält fel, en felsökning och en korrigering – så installerar vi helt enkelt om med ditt företags standardinstallation. Alternativt får medarbetaren en ny hårdvara med en ny installation.

Den främsta fördelen som brukar uppges av kunder som har alternativ 3 är att de helt slipper hantera IT-frågor: ”Det bara fungerar”.

Som kort jämförelse kan man säga att leverantören i alternativ 3 har ansvar för hela kedjan från ny dator till avyttring av den samma. I alternativ 2 har leverantören ansvar för underhållet av datorerna men inte själva hårdvaran i sig.

4. Hyra ditt Windowsskrivbord som tjänst

Det finns ytterligare ett sätt att lösa IT-frågan. Det är det nyaste sättet och en variant av alternativ 3. Du kan hyra ditt windowsskrivbord som tjänst. Ditt skrivbord lagras då centralt i ett datacenter. Det betyder att du kan ha en billig klient (en väldigt enkel dator) som pratar med ditt Windows-skrivbord och alla dina program. Då kan du arbeta från vilken dator som helst och ha åtkomst till alla dina grejer, förutsatt att du har internetuppkoppling.

Det här alternativet blir allt vanligare, speciellt bland företag med personal på fältet eller mycket tillfällig personal. De uppger flexibiliteten och kostnadsaspekten som de främsta fördelarna.

Vilket alternativ är bäst?

Bland våra kunder förekommer samtliga dessa lösningar. Vissa kunder har till och med en mix av olika lösningar för olika delar av verksamheten.

Vilken lösning som är bäst beror på ditt företags behov och situation. Alla alternativen har sina för och nackdelar. I en annan bloggpost kommer vi tillbaka med en kartläggning över för och nackdelar och när vilket alternativ brukar passa bra.