Dataläckage Microsoft Copilot

AI banar vägen för helt nya arbetssätt och vänder upp och ner på hur vi förhåller oss till teknologi. Fråga efter vad du vill och Microsoft Copilot är tillräckligt smart för att svara, skapa eller agera. Men innan du rullar ut Copilot i din organisation bör du se till att skydda er data så att den inte delas oavsiktligt.

Läs mer

Microsoft Copilot

Många företag har under lång tid arbetat med Microsoft Teams och SharePoint där man samlat på sig en ansenlig mängd data. Nu är det många som är nyfikna på hur Microsoft Copilot kan användas för att nyttja denna data på smarta sätt t.ex. genom att medarbetarna kan ”ställa frågor” mot den. I den här bloggposten får du veta mer om Microsoft Copilot, vad som krävs för att införa och hur Copilot kan omvandla dataöverflöd till insikter och action.

Läs mer

Grundläggande IT-säkerhet

Har vi den IT-säkerhet vi behöver? Det är en vanlig fråga vi får från vd:ar på mindre och mellanstora företag just nu. Många företag har det de behöver medan andra saknar viktiga komponenter för att ens uppfylla grundnivån för IT-säkerhet.

Läs mer

IT-kostnader

I dessa osäkra tider är det många företag som ser över sina kostnader, inte minst inom IT. Det finns ofta möjligheter för kostnadsbesparingar, speciellt för mindre bolag. I den här bloggposten lyfter vi fram ett sätt att optimera IT-kostnader som ligger bortom det uppenbara.

Läs mer

Hybrid IT-modell

Olika sätt att organisera IT ger olika fördelar. Vissa företag väljer att lägga ut all sin IT på en Managed Service Provider (MSP) av kostnadsskäl och för att slippa hantera IT. Andra vill ha en intern IT-avdelning för att ha mer direkt kontroll över sin IT. Men, det behöver inte vara antingen eller. En hybrid IT-modell, som kombinerar interna och externa resurser, är ofta ett väldigt effektivt sätt att organisera IT.

Läs mer

IT-kostnader

Det är inte ovanligt att små- och mellanstora företag har onödigt höga IT-kostnader. Och det finns ganska många områden där kostnaderna kan skena iväg. I den här bloggposten tar vi upp fem sådana områden och fallgroparna att undvika.

Läs mer

Organisera IT

Hur ska vi organisera vår IT? Det är en fråga som kan bli aktuell gång på gång eftersom det sker så stora och snabba förändringar inom teknologiområdet. Och det är en relevant fråga eftersom det finns många olika svar. Här är sex sätt att organisera IT med för och nackdelar för var och en.

Läs mer

IT-roller

Fungerande IT är avgörande för ett företags lönsamhet och tillväxt. En suboptimal IT-miljö kan omvänt leda till kostnader, produktivitetsbortfall och onödiga risker. I den här bloggposten listar vi de roller som vi anser att en modern IT-avdelning behöver ha och olika sätt att få tillgång till dem. Vi utforskar också hur kompetensbehovet inom IT kan komma att utvecklas framöver.

Läs mer

Optimera IT-budgeten

IT-kostnader utgör för många företag en väsentlig del av deras budget. Därför är en välbalanserad IT-budget A och O. I den här bloggposten dyker vi ner i en del av IT-budgeten och visar hur kostnaderna kan brytas ner per arbetsplats, för att få bättre kostnadskontroll och undvika en suboptimal allokering.

Läs mer

helpdesk

Att tillhandahålla IT-support till medarbetare, vanligtvis i form av en helpdesk, är viktigt för ett företag av flera skäl. I den här bloggposten utforskar vi varför, när beslutet att implementera en helpdesk kan bli aktuellt och alternativa sätt att tillhandahålla helpdesktjänster.

Läs mer