En hybrid IT-modell ger både kontroll och flexibilitet

Hybrid IT-modell

Olika sätt att organisera IT ger olika fördelar. Vissa företag väljer att lägga ut all sin IT på en Managed Service Provider (MSP) av kostnadsskäl och för att slippa hantera IT. Andra vill ha en intern IT-avdelning för att ha mer direkt kontroll över sin IT. Men, det behöver inte vara antingen eller. En hybrid IT-modell, som kombinerar interna och externa resurser, är ofta ett väldigt effektivt sätt att organisera IT.

I dagens föränderliga teknikvärld kan det vara en enorm utmaning att upprätthålla en intern IT-avdelning som täcker alla områden. Därför väljer många företag att köpa IT-tjänster från en eller flera IT-leverantörer, i olika omfattning.

Att medvetet mejsla ut en hybrid IT-modell, där interna resurser samverkar med en MSP, är i många fall ett bra sätt organisera IT. En MSP kan fylla kompetensgap och erbjuda flexibilitet i besluten om vilka roller som ska skötas internt och vilka som bör outsourcas.

Hybrid IT-modell – det bästa av två världar

En hybrid IT-modell utnyttjar styrkorna hos både interna team och en MSP. Här är några av fördelarna:

1. Kostnadseffektivitet: Du kan välja att behålla vissa roller internt och lägga ut roller som är mer kostnadseffektiva att outsourca.

2. Flexibilitet: Du kan outsourca specialiserade eller tillfälliga IT-uppdrag utefter behov och slipper förbinda dig till heltidstjänster.

3. Skalbarhet: Du kan skala IT-organisationen snabbt (både uppåt och nedåt) i takt med att din verksamhet och dess IT-behov ändras.

4. Tillgång till expertis: MSPn tillför nischkunskaper och aktuell kompetens som kan vara opraktiskt att upprätthålla internt. Ditt IT-team får förstärkning utan att du behöver utbilda eller nyanställa.

5. Kontinuerligt lärande: Ditt interna team kan lära av MSPn och dra nytta av expertisen och metoderna som denne introducerar.

6. Säkerhet: Genom att kombinera intern kontroll med MSPns specialistkompetens inom säkerhet kan du stärka ert försvar mot hot.

7. Optimerade arbetssätt: Genom att delegera vissa uppgifter till MSPn kan ditt interna team fokusera mer på strategiska initiativ och funktioner i kärnverksamheten.

Sammanfattningsvis kan du i en hybridmodell skräddarsy balansen mellan intern styrning och kontroll kontra outsourcade tjänster för att få fokus, kostnadsfördelar och tillgång till expertis.

Att välja rätt roller: Internt vs Externt

Så vilka roller är lämpliga att behålla internt och vilka ska man anförtro en MSP?

Även om svaret varierar mellan bolag så finns det några överväganden som kan påverka besluten, såsom:

Kärnfunktioner kontra icke-kärnfunktioner: Många väljer att behålla roller som är centrala för företagets identitet och mission internt, medan de outsourcar perifera och specialiserade funktioner till en MSP.

Kostnadsfördelar: Gör en kostnads- och nyttoanalys för att identifiera vilka roller som är mer kostnadseffektiva att outsourca respektive behålla internt.

Kunskapsöverföring och integration: Vissa uppgifter kräver djup integration med andra avdelningar. Om kostnaden för löpande kunskapsöverföring är hög, kan det vara fördelaktigt att behålla den rollen internt.

Säkerhetsfrågor: Även om många MSPs erbjuder förstklassig säkerhet, väljer vissa företag att behålla hanteringen av känslig data (och relaterade roller) internt av säkerhets- och efterlevnadsskäl.

Undvik risken att IT blir en ”black box”

Vi tycker att hybridmodellen är en riktigt bra lösning och en som vi ofta kör med våra kunder. Genom samverkan får kunden ett optimalt team och alla fördelar som nämns ovan. Dessutom undviker de att IT blir en ”black box” som de inte har insyn i, vilket många är oroliga för.

Sedan är det viktigt vid outsourcing att ha kontroll över de egna processerna och inte outsourca ansvaret. Vår filosofi är att stärka kundens IT, inte bara löpande och med specialuppgifter, utan även som beställarstöd och rådgivare på insidan. Ett sådant samarbete fungerar allra bäst är när kunden tar ägarskap över sin IT och en aktiv roll i IT-frågor.