Den teknologiska utvecklingen – hot eller möjlighet?

teknologiska utvecklingen

AI, maskininlärning och bio- och nanoteknologi. Vart är den teknologiska utvecklingen på väg? Vilka är möjligheterna och riskerna och hur långt har vi kommit? I den här bloggposten får du ta del av tankar från några framstående experter.

Här är sammanfattningar från videos med Yuval Noah Harari och Ray Kurzweil samt länkar till inspelningarna om du vill ta del av dem i sin helhet.

Datakolonialism och digitala diktaturer

Yuval Noah Harari är professor i historia och författare till bland annat succéboken Sapiens.

Harari ser teknologisk disruption som ett av tre stora hot mot mänskligheten (tillsammans med kärnvapenkrig och ekologisk kollaps). Han pratar om de enorma möjligheter som de nya teknologierna erbjuder, men framför allt om de risker som finns, mot såväl ekonomi, politik, filosofi och biologi.

Han menar till exempel att:

  • Automatisering kommer att eliminera miljontals arbeten och att människan inte kommer kunna lära sig nya färdigheter tillräckligt fort. Harari menar att detta kommer att leda till stora klasskillnader och ett enormt gap mellan de nationer som kontrollerar AI och andra som hamnar på efterkälken.
  • Möjligheten att ”hacka” människan innebär enorma möjligheter för hälsofrågor men också en risk för totalitära regimer som underminerar människans frihet.
  • Möjligheten att förstärka mänskliga förmågor skulle kunna missbrukas, till exempel inom krigsföring, om intelligens och disciplin får förstärkas på bekostnad av medkänsla och andligt djup.

Här kan du ta del av Hararis tal på the World Economic Forum

Super AI och odödlighet

Ray Kurzweil är uppfinnare, futurolog och utvecklingschef på Google.

Kurzweil har en mer positiv syn på utvecklingen. Han pratar om hur teknologi tar oss bortom våra begränsningar.

Han pratar bland annat om:

  • Hur Google agerar för att hantera risken att AI lär sig de värderingar som människan omedvetet färgas av.
  • Hur vi bygger ett syntetiskt neocortex i molnet och skapar en hybrid mellan biologisk och icke-biologisk intelligens – där den icke-biologiska kan växa exponentiellt. Han menar att detta kommer att leda till helt nya sätt att kommunicera och relatera till varandra och till nya konstformer som vi inte ens kan föreställa oss idag.
  • Hur transportindustrin kommer att påverkas när ”augmented reality” gör att vi kan träffas virtuellt och till och med kramas utan att vara på samma plats.

Se videon: Super AI, Immortality and The Singularity

Hur AI lär sig

Slutligen, här är en video om hur Googles AI-teknologi används för att träna artificiell intelligens att lösa komplexa uppgifter. I det här fallet i det populära spelet StarCraft. Speciellt intressant är metoden för hur man låter olika AI bottar lära sig genom att spela mot varandra.