Det här behöver du veta om molnet

molnet

Molnet är inte bara tillgång till virtuellt diskutrymme. Molnet innebär en total förändring av hur vi använder, utvecklar och driftar IT-system. Det är således inte bara en fråga för IT utan för hela verksamheten. Här är en orientering kring molnet för dig som inte arbetar med IT.

De flesta av oss använder dagligen en mängd olika molntjänster såväl privat som på jobbet. Till exempel för att lagra filer (Dropbox, OneDrive m.m), för att samarbeta (BaseCamp, Microsoft Teams), för att kommunicera (Microsoft Teams, Slack, Zoom), för att sälja (SalesForce, Pipedrive, Microsoft Dynamics CRM), för att titta på film (Netflix, HBO) etc.

Men det är ändå inte självklart vad molnet är eller vad det innebär för en verksamhet i form av möjligheter och utmaningar.

Vad är molnet?

I korthet innebär molnet att IT-tjänster i form av applikationer, serverprogram eller datalagring kan tillhandahållas över internet.

Molnleverantörer som exempelvis Microsoft, IBM, Google, Apple tillhandahåller IT infrastruktur (Infrastructure as a Service eller IaaS) i form av virtuella servrar och lagring. De erbjuder molnbaserade system (Software as a service, SaaS) och molnplattformar (Platform as a Service, PaaS).

En plattform kan liknas med en stor verktygslåda med funktioner som kan kombineras och konfigureras för att bygga en verksamhetsanpassad IT-miljö och enklare utveckla nya system.

Användarna får tillgång till molntjänsterna via internet och debiteras för det de använder via prenumerationsmodeller eller licenser.

Fördelar med molnet

Det finns en mängd fördelar med moln-IT. Här är några:

  • Kostnadseffektivt för företaget. Du betalar utifrån behov för såväl lagring som för tillgång till funktioner och system. Det är billigare att införa och anpassa molnbaserade lösningar än att utveckla själv. Moln-IT gör att priset för IT-tjänster går ner.
  • Snabbare utvecklingstakt. Moln-IT gör att IT-avdelningen mer effektivt kan stödja verksamheten. Istället för att mecka med servrar, hårdvara och infrastruktur kan IT-avdelningen arbeta mer utvecklingsinriktat. De kan dra nytta av redan färdigutvecklade funktioner, snabbare få på plats nytt systemstöd och enklare göra anpassningar tack vare flexibiliteten i molnbaserade system.
  • Möjligheter att hålla hög säkerhet. Molnleverantörerna utvecklar hela tiden säkerheten i sina molnlösningar, vilket alla kunder kan dra nytta av. Microsoft investerar enorma summor varje år i utveckling av säkerhetsfunktioner.
  • Ökad flexibilitet för användaren. Filer och verktyg blir tillgängliga från olika enheter och var helst du befinner dig.
  • Produktivitetsvinster. Molnbaserade system hänger ihop på ett sätt som var omöjligt innan moln-IT fanns. Det gör det möjligt för användarna att arbeta, samverka och kommunicera effektivt. Administrationen minskar, till exempel genom att en ändring i data slår igenom på alla platser där samma data används.

Utmaningar med molnet

Fördelarna med moln-IT är många, inte minst att IT bättre kan serva verksamheten. Men det finns också utmaningar:

  • Moln-IT innebär en stor omställning för IT-avdelningen. IT-organisationen behöver arbeta med nya plattformar, ny infrastruktur, nya rutiner och nya arbetssätt.
  • Det kan vara svårt att få ihop verksamhet och IT. Det är svårt för chefer och ledare att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Det är svårt för IT att förklara nya möjligheter och driva utvecklingen om de inte får gehör i organisationen.
  • En öppnare IT-miljö (där system och appar enkelt kan integreras till varandra) innebär ökade säkerhetsrisker, framför allt kopplat till data. Till exempel dataintrång, dataläckage eller risk för att medarbetare av misstag raderar data.

Molnleverantörerna gör det möjligt att trygga säkerheten på en nivå som är svår för organisationer att uppnå på egen hand. Microsoft erbjuder till exempel ett komplett säkerhetsramverk. Men IT-avdelningen (eller din externa IT-service leverantör) behöver alltså vidta åtgärder för att nyttja de erbjudna säkerhetsfunktionerna.

Anpassa till varje företag

Moln-IT är definitivt här för att stanna. Allt fler system blir molnbaserade och i princip alla företag är i molnet redan, i större eller mindre omfattning.

IT-utveckling och drift blir i mångt och mycket enklare tack vare molnet. Men moln-tjänster ställer också nya krav som det är viktigt att vara medveten om.

Många har inte förstått den stora förändring som skett i sättet att bedriva IT-verksamhet. Det är också lätt att tro att molnleverantörernas ”plug n play-lösningar” bara är att installera.

Det är fortfarande varje företags ansvar att säkerställa backup och säkerhet kopplat till exempelvis data, med allt vad det innebär i form av exempelvis användarkonton, behörigheter, datakryptering, tvåfaktorautentisering osv osv.

Det handlar i mångt och mycket om att förstå möjligheter och behov och anpassa molntjänsterna till varje företags specifika situation.