Kraven på IT för konsultbolag

IT för konsultbolag

Olika företag har olika krav på IT. Det beror bland annat på organisationens storlek och på hur IT-intensiv verksamheten är. Det finns emellertid gemensamma nämnare för företag som verkar inom samma bransch. Här är typiska krav på IT för konsultbolag.

Flera av de kunder vi på IT-Partner servar är konsultbolag. För dem är beläggning av konsulterna A och O. Konsulterna utgör den stora kostnadsmassan och det är dyrt att ha konsulter på bänken. Varje minut räknas och det ställer krav på IT.

IT för konsultbolag

Förenklat kan vi dela in kraven på IT utifrån prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Dessa aspekter är viktiga för alla företag. Hur höga kraven är på respektive del kan däremot variera och så även lösningarna för att uppnå behoven.

Prestanda

Eftersom varje minut räknas för konsultbolag så blir prestanda viktigt.

  • Stabil hårdvara. Det är viktigt att välja rätt datorer och annan utrustning så att du har hög stabilitet i både datorer och applikationer.
  • Regelbundna uppgraderingar. Konsultbolag behöver byta ut datorerna oftare än företag i många andra branscher, för att inte tappa prestanda. De räknar därför ofta med en kortare livslängd på sina datorer.
  • Proaktivt underhåll. Proaktiv support och underhåll är viktigt för att minska risken för problem.

Tillgänglighet

Även tillgänglighet är kritiskt för konsultbolag eftersom konsulterna måste kunna arbeta effektivt.

  • Hög grad av mobilitet. Konsulten behöver enkelt ha tillgång till allt hen behöver oavsett var hen befinner sig, utan att behöva tumma på säkerheten.
  • Snabb uppsättning av arbetsplatser. En ny konsult ska kunna vara igång från dag 1. Det kan du uppnå genom att standardisera uppsättningen av datorer med hjälp av mallar. Standardiseringen säkrar också att medarbetarna har rätt behörigheter.
  • Tillgång till reservlösningar. Konsultbolag behöver ha reservlösningar så att konsulten snabbt kan fortsätta med arbetet om hens dator slutar fungera. En reservlösning kan bestå i att du har extrautrustning i kombination med standardiserad uppsättning.
  • Tillgång till IT-support. Medarbetarna behöver kunna få den hjälp de behöver direkt, i händelse av strul.

Säkerhet

Att skydda IT-miljön mot attacker är viktigt för alla företag idag med allt vad det innebär i form av uppsättning av nätverk, underhåll och övervakning, utbildning av medarbetarna osv.

  • Stort behov av säkerhetsfunktioner i molntjänster. Då konsultbolag i hög grad använder molntjänster (och med hänsyn till medarbetarnas mobilitet), så är säkerhetsfunktionerna i molntjänsterna kritiska. Du behöver se till att ni nyttjar dem och konfigurerar dem rätt.
  • Kontroll över enheter: Enhetshantering är viktigt av samma skäl. Du behöver ha koll på var enheterna finns, att de uppfyller en viss status och att ni kan låsa dem om de kommer på villovägar.
  • Behov att skydda utfört arbete: Konsultbolag kan behöva sätta upp en backuplösning för att skydda redan utfört arbete, i alla fall om ni vill kunna återställa data som är äldre än 30 – 90 dagar (vilket täcks av molntjänsterna med olika längd beroende på tjänst).

Vi gjorde ett räkneexempel tillsammans med en kund för att se vad en dataförlust skulle kosta. Detta för att väga kostnaden för en backuplösning mot kostnaden för det arbete som redan var utfört. Vi tog deras 50 anställda x timpriset x arbetade timmar.

Slutsatsen var att en förlust av information motsvarade en stor summa pengar och att backuplösningen i förhållande till detta kostade försvinnande lite. Sedan behöver man fråga sig hur gammal data som är värd att spara och hitta ett fönster för vad som är relevant.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kännetecknas konsultbolag av sina höga krav på prestanda och tillgänglighet. De behöver säkerställa att deras viktigaste resurs, medarbetaren, kan arbeta så effektivt och komplikationsfritt som möjligt.

Kraven på tillgänglighet ger i sin tur krav på säkerheten i de molnlösningar som används och att man har kontroll över olika enheter som medarbetarna har.

Konsultbolag behöver också fundera över sina krav på backup och återställning. Detta för att inte riskera att tappa dyrbar information.

Övergripande gäller det att anpassa IT-miljön för att hitta en optimal balans mellan kraven på prestanda, tillgänglighet, säkerhet – och kostnad.