Nytt sätt att skydda IT-miljön mot cyberhot

skydda it-miljön mot cyberhot

Tekniken förändras snabbt och därmed ökar också riskerna för intrång i IT-miljön för organisationer och företag. Då hoten ständigt utvecklas och hittar nya vägar behöver du snabbt kunna identifiera och åtgärda sårbarheter. I den här artikeln tipsar vi om ett sätt att enklare trygga en säker IT-miljö.

IT-attacker blir allt vanligare och IT-miljön för många organisationer blir också allt mer komplex. Vi använder till exempel allt fler uppkopplade enheter och vill kunna arbeta var som helst ifrån. Därför ökar kraven på IT-säkerhet för bolag i alla storlekar.

Svårt att trygga hög IT-säkerhet manuellt

En IT-miljö behöver övervakas och uppdateras för den ska hålla en hög säkerhetsnivå. Detta måste ske kontinuerligt eftersom nya sårbarheter uppkommer hela tiden, även om allt var uppsatt enligt konstens alla regler från början. Den fysiska utrustningen blir obsolet, molnplattformar och molnapplikationer utvecklas i hög takt och hackers hittar hela tiden nya sätt att attackera.

Det är tidskrävande och svårt att övervaka en IT-miljö manuellt. Därför använder IT-leverantörer olika övervakningsverktyg och larmfunktionalitet.

Om du är kund och har överlåtit hela förvaltningen till oss så tar vi hand om allt detta åt dig. Har du däremot, helt eller delvis, själv tillgång till er IT-miljö så vill jag tipsa om säkerhetsskanning. Det är en tjänst vi erbjuder i samarbete med Holm Security.

Vad är säkerhetsskanning?

Säkerhetsskanning innebär att ett verktyg kontinuerligt analyserar din IT-miljö för att identifiera sårbarheter. Skanningen kan till exempel hitta:

  • föråldrade operativsystem och applikationer
  • felkonfigurationer såsom otillräckliga behörigheter och exponerad data
  • svaga lösenord i system, program och applikationer

Verktyget testar mot nästintill 100 000 kända sårbarheter och uppdateras över tid för att möta upp mot nya krav. Skanningen finns som två olika tjänster som erbjuds i prenumerationsform.

System and network scanning är en sårbarhetsanalys av nätverk och teknik som inkluderar till exempel nätverk, servrar, datorer, accesspunkter, switchar och operativsystem.

Webb application scanning är skanning av applikationer; allt från hemsidor till e-handelsportaler och appar.

För vem är säkerhetsskanning relevant?

Huruvida skanning är relevant för er beror på hur ni kör er IT och vilket upplägg ni har med en eventuell IT-serviceleverantör. Sårbarhetsanalysen av nätverk och teknik är relevant om ni:

  • Hanterar er IT själva
  • Har en IT-leverantör som ”hostar” er IT, dvs levererar infrastrukturen och sätter upp servern men ni själva har nycklarna och lägger in saker i er server.
  • Har en IT-leverantör som förvaltar er IT-miljö men ni själva har tillgång till servern och kanske krav på anpassning för 3:e-partsleverantörer.

Om IT-leverantören har hela förvaltningsansvaret och ni inte gör någonting i er IT-miljö, så är tjänsten inte lika aktuell. Då tar IT-leverantören hand om underhåll, övervakning och uppdatering. Däremot kan det, även i detta fall, vara relevant med sårbarhetsanalys som kör mot enheter eftersom datorer och andra enheter är öppna för användarna.

Webbapplikationer behöver bevakas

Tjänsten skanning av webbapplikationer är relevant för alla, oavsett om du har en IT-serviceleverantör som står enbart för ”hosting” eller som sköter hela förvaltningen.

Det är vanligt att ett företag har många olika webbapplikationer, flera olika leverantörer, applikationer som ”hostas” hos leverantören som utvecklat dem (t.ex. hemsidor), utvecklare som jobbar med applikationerna och så vidare.

Därigenom kan mängder av sårbarheter uppkomma och skanningen gör att du kan upptäcka dessa sårbarheter fortlöpande.

Inte längre bara för storbolag

Systemet för skanning hittar sårbarheter på ett sätt som är nästintill omöjligt att åstadkomma manuellt. Eftersom analysen sker löpande så blir du varse du nya hot och kan bibehålla en hög säkerhetsnivå i din IT-miljö över tid.

Skanningtjänsterna gör också att bolag av alla storlekar kan få analys och bevakning på hög nivå. Det är med andra ord inte längre något som är förbehållet storbolag med egen säkerhetsexpertis.

Vill du veta mer skanningtjänsterna, hur vi inkluderar dem i våra supportmöten för kunder och huruvida de skulle passar för ditt bolag? Maila mig på roland@it-partner.biz.