7 viktiga roller i den moderna IT-organisationen

IT-roller

Fungerande IT är avgörande för ett företags lönsamhet och tillväxt. En suboptimal IT-miljö kan omvänt leda till kostnader, produktivitetsbortfall och onödiga risker. I den här bloggposten listar vi de roller som vi anser att en modern IT-avdelning behöver ha och olika sätt att få tillgång till dem. Vi utforskar också hur kompetensbehovet inom IT kan komma att utvecklas framöver.


Känner du att din IT-avdelning håller jämna steg med den teknologiska utvecklingen? Eller saknar du kanske vissa nyckelkompetenser i ditt team?

Att utvecklingen går så snabbt ställer höga krav på IT-organisationen, inte minst vad gäller kunskap och kompetens. ”Nya” områden, som cyber-säkerhet, moln-IT och infrastruktur för distansarbete dyker upp. Saker som problemlösningsförmåga, konstant lärande och förmåga att samverka i korsfunktionella team ökar i betydelse.

Grundroller för IT-organisationen

Här är en översikt över de IT-roller som, enligt vår erfarenhet, alla företag bör ha tillgång till, om än i olika omfattning.
På stora bolag kan varje roll motsvara hela avdelningar och många personer. På mindre företag kan en och samma person ha flera av rollerna och vissa kanske sker enbart som punktinsatser.

En poäng är att även mindre företag behöver ha hygiennivån för dessa roller även om de sker i liten skala.

 1. IT-chefen ansvarar för IT strategin och att den stödjer verksamhetens mål. Då IT numera är så nära kopplat till verksamhetsutveckling är rollen viktig för att överbrygga gapet mellan teknik och verksamhet.
 2. Systemadministratören hanterar daglig drift, mjukvaruuppdateringar och backuper. Rollen är viktig för att säkerställa upptid, prestanda och datasäkerhet.
 3. Nätverksteknikern sätter upp, hanterar och optimerar företaget nätverk. Med dagens krav på distansarbete är rollen viktig för att säkerställa sömlös uppkoppling och nätverksprestanda.
 4. Säkerhetsspecialisten ansvarar för att skydda företagets data och system. Eftersom cyberhoten ökar i omfattning och komplexitet är det viktigt att övervaka och trygga IT-miljön.
 5. Molnspecialisten konstruerar och övervakar molninfrastruktur och molntjänster. Rollen har blivit viktig i takt med att företag går mot ”cloud-first” strategier.
 6. Dataanalytikern eller Business Intelligence-specialisten samlar, processar och analyserar data. Rollen är viktig eftersom datadrivna insikter förbättrar beslutsfattandet och ger konkurrensfördelar.
 7. Helpdesk Support ger omedelbar teknisk hjälp till medarbetare och hanterar tekniska problem som uppstår. Rollen är viktig eftersom den säkrar personalens produktivitet och förhindrar att småfel eskalerar till större avbrott.

IT-roller som kan bli viktiga framöver

Grundrollerna ovan kommer fortsatt att vara centrala för IT-organisationen. Men hur ser framtiden ut, med tanke på den snabba utvecklingen?

Vissa nya roller kommer sannolikt att bli allt mer aktuella, i alla fall för större bolag, företag med mer komplex IT och inom vissa branscher.

 • AI/Machine Learning-specialister som bygger och övervakar AI-modeller för att optimera verksamheten.
 • IoT-arkitekter som designar, integrerar och hanterar smarta enheter som kopplas upp i verksamhetens eco-system.
 • Blockchain-utvecklare som designar och implementerar decentraliserade system, för kryptovaluta och andra applikationer.
 • VR- och AR-utvecklare som förstärker budskap och upplevelse till exempel inom marknadsföring, utbildning och produktdesign.

Även konsultroller inom digital transformation väntas öka, eftersom de kan hjälpa företag att dra nytta av ny teknik, för att förbättra t.ex. processer och kundupplevelse.

Hur säkra tillgången till IT-roller och kompetens?

Så hur säkrar du tillgången till roller och kompetens i en IT-organisation som hela tiden behöver anpassa sig?

Företag som har en egen IT-avdelning behöver ha koll på vilka roller och kompetenser de behöver idag. Men också blicka framåt mot eventuella kommande behov. Här blir fortlöpande träning och utbildning viktigt liksom en innovativ miljö och kultur som attraherar talang.

Företag som inte kan eller vill ha en egen fullfjädrad IT-avdelning t.ex. av kostnadsskäl, kan säkra tillgången till roller och kompetens på olika sätt.

 • Ett sätt är att outsourca IT till en MSP (Managed Service Provider).
 • Ett annat sätt är att anlita en MSP för vissa roller och göra andra internt. En sådan hybrid IT-modell är ett bra sätt att samverka kring IT och ett upplägg som vi ofta förespråkar.

Avslutningsvis

Det kan kännas överväldigande att navigera i IT-landskapet, särskilt med den snabba teknologiska utvecklingstakten vi ser idag.

Det positiva är att det finns olika sätt att säkra tillgång till de roller och kompetenser som just din verksamhet behöver, och i den omfattning ni behöver dem.

Det mest optimala sättet att organisera IT beror på företagets storlek, budget, mål, krav och behov. Läs mer om 6 sätt att organisera IT