Är säkerheten tillräckligt hög i Office 365?

säkerhet i Office 365

En fråga som åtminstone tidigare varit på tapeten är huruvida molntjänster är tillräckligt säkra. De flesta skulle nog svara ja på den frågan idag.

När du använder Office 365 så ligger all information lagrad i molnet, hos Microsoft närmare bestämt. Microsoft sköter underhållet av servrarna istället för att ni ska göra det själva.

För många företag ger detta en mycket högre säkerhet än vad de skulle kunna uppnå på egen hand.

Stort fokus på säkerhet

Genom molntjänsterna kommer också Microsofts ständiga utveckling av säkerhet alla användare till godo. De använder till exempel en så kallad ”Detonation chamber” som spränger bort virus i epost och har olika team som utmanar varandra med hot och intrång.

Men en aspekt som många missar är backup-frågan. Du har nämligen inte automatiskt backup bara för att du använder Office 365. I alla fall inte över längre tid.

Egen backup kan behövas

Microsoft skyddar sina Office 365-servrar från dataförluster genom att lagra kopior på olika grafiska platser. Office 365 har också versionshantering som gör att du kan få tillbaka gamla versioner av ett dokument.

Men möjligheten att återfå dokument är tidsbegränsad, vanligtvis till 30 dagar. Därför finns det skäl att säkerställa en egen backup-lösning utifrån ditt företags behov. Här kan du läsa mer om backup i Office 365.