Backup eller inte i Office 365?

backup

Säkerheten i Office 365 är hög och det sker många säkerhetsåtgärder i bakgrunden, automatiskt, som en del av tjänsten. Därför är det lätt att tro att även backup hanteras per automatik. Men det är bara delvis sant.

Det här gäller i Office 365

Microsoft skyddar sina Office 365-servrar från dataförluster genom att lagra kopior på olika grafiska platser. Office 365 har också versionshantering som gör att du kan få tillbaka gamla versioner av ett dokument.

Men möjligheten att återfå dokument är begränsad, vanligtvis till 30 dagar.

  • Ett mail som raderats ligger kvar i papperskorgen i 30 dagar.
  • En mailbox som raderats kan återställas av administratör inom 30 dagar.
  • Ett dokument som tagits bort från OneDrive eller SharePoint kan återskapas inom 30 dagar av användaren själv och inom tre månader med hjälp av en administratör.
  • Versionshanteringen har en maxgräns på 90 dagar.

Om du är nöjd med 30-90 dagar så kan det räcka med den korttidsbackup som tillhandahålls i Office 365. De flesta företag behöver dock kunna återställa data som är äldre än så.

Tre anledningar till att ha egen backup

Här är några skäl till att ni kan behöva egen backup:

  • Skydd mot att någon råkar radera filer, mappar, mailboxar eller papperskorgar av misstag.
  • Skydd mot utpressningsprogram. Om en användare drabbas av så kallat kryptovirus så synkas de krypterade filerna med filerna online när användaren kopplar upp sig mot molnet. Oftast går det inte att återskapa dokumenten till tidigare versioner så i dessa fall är traditionell backup den enda lösningen.
  • Ni har behov av backup av data för mer än 90 dagar.

Här kan du läsa mer om säkerhet i Office 365.