Den hybrida arbetsplatsen – 3 saker du inte löser digitalt

Den hybrida arbetsplatsen

Många medarbetare gillar flexibiliteten i distansarbete och vill fortsätta att jobba hemifrån. Förmodligen kommer organisationer att landa i en modell som kombinerar kontorstid med möjligheten att arbeta hemma och  stödja detta med olika tekniska lösningar. Men låt inte det digitala ta över på den hybrida arbetsplatsen.

Den tekniska utvecklingen driver fram olika sätt att arbeta och samverka digitalt. Vi behöver inte ens träffas längre. Covid-19 har accelererat utvecklingen och gett mängder av nya möjligheter.

Diskussioner om hur framtidens arbetsplats ska se ut pågår för fullt. Att det blir någon form av hybridmodell verkar tämligen klart. Exakt hur den ska se ut är mer otydligt.

Fortsatt distansarbete

Både arbetsgivare och medarbetare ser fördelar i att distansarbetet fortsätter även efter pandemin.

För arbetsgivaren är det effektivt att personalen arbetar på distans. Det gör det möjligt att slimma kontoren och spara kostnader.

För medarbetarna är det enklare att få ihop vardagen. Många uppskattar friheten och menar att de är mer produktiva när de arbetar ostört hemifrån.

Faktum är att en av tre medarbetare säger att de kommer att överväga att byta arbetsgivare ifall denne kräver 100%-ig kontorsnärvaro (Källa: Robert Half Talent Solutions).

…eller återgång till kontoren

Samtidigt upplever många organisationer att tryggheten, tillhörigheten och engagemanget hos personalen har minskat under pandemin.

Apple har meddelat att samtliga medarbetare förväntas arbeta minst tre dagar i veckan på kontoret. De menar att arbete på plats är väsentligt för deras kultur och framtid (Källa SvD).

Spotify å andra sidan har ett koncept, Work from Anywhere, där de tillåter alla anställda att arbeta där de bäst tänker och skapar. De menar att denna frihet bidrar till att locka och behålla talanger (Källa SvD).

Teknik ger nya möjligheter

Dagens moderna digitala verktyg gör det möjligt, och många gånger väldigt effektivt, att arbeta och samverka med andra på distans.

Det kommer också hela tiden nya applikationer och funktioner som ska hjälpa oss att möta de utmaningar som distansarbetet medför. Till exempel funktioner som bidrar till att öka delaktighet och engagemang i digitala möten.

Många organisationer ser också över sina mötesrum för att främja smidigare samverkan mellan närvarande deltagare och distansdeltagare. Till exempel genom att använda mobila skärmar som flyttas runt i rummet och applikationer där innehåll och deltagare kan delas upp.

Men ta inte det digitala för långt

Det går att göra mycket med tekniska lösningar och dessa har definitivt en viktig roll i att få arbete och samarbete att fungera smidigt. Detta oavsett om vi jobbar på kontoret, hemma eller i en mix.

En viktig aspekt är emellertid, tycker jag, att inte stirra sig blind på det digitala.

Vi är biologiska varelser som behöver träffas fysiskt för att må bra. Så, även om det för medarbetaren innebär att hen måste resa mer eller om det för företaget kostar mer, så tror jag att det lönar sig att ta fasta på de sociala aspekterna.

Den sociala kontakten kan inte ersättas av digitala lösningar hur avancerade de än är.

Tre anledningar till att ta sig till kontoret

Det kan kännas skönt att stanna kvar hemma nu när vi blivit vana. Men det finns anledningar till att ta sig till kontoret i alla fall.

För arbetsgivaren finns det skäl till att fundera på hur mixen av kontors- och hemarbete ska se ut på den hybrida arbetsplatsen. Här är några fakta:

1 Mer samarbete

Vi tenderar att samverka mer om vi är fysiskt nära varandra. Enligt en studie, som Gensler´s Research Institute gjorde mitt under pandemin, sjönk den genomsnittliga samarbetstiden med 37% bland medarbetare som arbetade fulltid på distans.

2 Bättre problemlösningsförmåga

Interaktion i verkligheten är speciellt viktig när vi ska lösa problem, storma idéer och arbeta med innovation. En studie visar att ett team av ingenjörer som arbetar ansikte-mot-ansikte diskuterar lösningar på olika problem fyra gånger mer än ett team som arbetar på distans. Källa: Next Big Idea Club.

3 Ökat välmående

Digital fika har varit ett fungerande substitut men kan inte ersätta den sociala kontakt vi får till exempel vid snacket kring kaffeautomaten. De sociala interaktionerna på kontoret får människor att må bra. De främjar gemenskap och bidrar till en känsla av sammanhang.

En annan aspekt är att det är enklare för chefer att fånga upp hur medarbetarna mår om de träffas fysiskt. De känslomässiga nyanserna tenderar att gå förlorade i digitala interaktioner.

Ytterligare en aspekt på hälsa och välmående är att kontoret bidrar med disciplin och gränser. Att jobba på kontoret kan vara bra för den som tycker att det är svårt att få något gjort hemma och för den som har svårt att stänga av jobbet på hemmaplan.

Människan är viktigast

Jag som arbetar med IT tycker att det är häftigt hur mycket vi kan åstadkomma med tekniska lösningar. Möjligheterna till ökad produktivitet och en smidigare vardag blir allt fler och utvecklingen går i en rasande fart.

Men jag tycker inte att man ska lösa allt med teknik bara för att det går. Det gäller att hitta en bra balans. Det som är bäst för människan är också i förlängningen bäst för företaget.