Fem förändringar i Covid-pandemins spår

IT-förändring

Det senaste året har varit turbulent för många. Pandemin har inneburit många utmaningar. Men den har också visat på en enorm förmåga till anpassning hos svenska företag och organisationer.

Här är en reflektion över fem stora förändringar vi som IT-leverantör noterat under det gångna året.

Vikande försäljning

Även om Covid-19 gjort att vissa branscher kunnat öka sin försäljning så har de flesta påverkats negativt och vissa väldigt hårt. Själva hade vi mer att göra än någonsin under våren och sommaren i fjol, när alla skulle till Teams. Däremot har vi sett en avmattning under vinterhalvåret då många av våra kunder drabbats av pandemins effekter.

Växande hot mot IT-säkerheten

Antalet attacker har ökat kraftigt under det senaste året. En förklaring är att sårbarheten ökar när så många arbetar utanför företagets nätverk. Den aktuella attacken mot Colonial Pipeline i USA är bara ett exempel i raden av attacker där många aldrig når medias ljus.

Det positiva är att vi ser ett ökat fokus på säkerhet. Vi får många frågor om säkerhet, kraven på oss som IT-leverantör ökar och medvetenheten kring användarnas påverkan på IT-säkerhet har ökat.

Fler fall med GDPR-böter

Den senaste tiden har antalet domar och bötfällningar kopplade till icke-efterlevnad av GDPR ökat. En orsak till GDPR-”brott” är punkt två ovan – att data läcker ut på grund av en attack. Andra skäl är oreda i data som gör att man oavsiktligt lagrar otillbörlig data eller att man helt enkelt har rutiner som inte följer GDPR.

I samband med att GDPR trädde i kraft 2018 var det ett enormt fokus på den nya lagen som sedan mattades av. Jag tror att frågan kommer att få ökad uppmärksamhet igen framöver. Dels genom ökade säkerhetsinsatser, dels genom fokus på att ta kontroll över data.

Extremsnabbt skifte till distanslösningar

Årets överlägset största förändring måste ha varit den massiva övergången till distansarbete. Även företag som redan hade lösningar för att arbeta remote blev tvungna att skala upp. Nu skulle lösningarna omfatta alla.

Vi hade extremt mycket att göra under sommarhalvåret drivet av det stora behovet av få till omfattande och säkra distanslösningar.

Globalt ökade antalet Microsoft Teams-användare med 95 miljoner under 2020, från 75 miljoner förra året till nuvarande 145 miljoner. Källa: Microsoft

Nya digitala arbetssätt

Covid-pandemin och distansarbetet har drivit fram nya digitala arbetssätt i en takt som aldrig tidigare skådats. Verktyg som för ett drygt år sedan var främmande för många har blivit vardagsmat.

Antalet Teamsmötesminuter per dag ökade till exempel från 560 miljoner till 2,7 miljarder mellan den 12 och 31 mars i fjol. Källa: Microsoft

Tillförsikt för framtiden

Det har varit ett intressant och annorlunda år. Covid har varit tufft på flera sätt. Jag är samtidigt imponerad av hur snabbt organisationer lyckades ställa om och anamma ny teknik och nya arbetssätt när det verkligen gällde.

Nu tycker jag mig se att många blickar framåt med tillförsikt.

Vi kommer nog att se en återgång till kontoren snart, även om det förmodligen blir mer av en mix av kontors- och distansarbete än innan pandemin.

För egen del ser jag mycket fram emot att träffa folk på riktigt framöver, både kunder, leverantörer och samarbetspartners.