Det nya sättet att överlista hackers

överlista hackers

Vi kan motverka säkerhetsrisker med hjälp av tekniska lösningar och proaktiva åtgärder. Men tekniken kan inte göra allt. Den mänskliga faktorn står för en stor del av de säkerhetshål som öppnar upp för hackerattacker. För att kunna överlista hackers behöver du angripa säkerhet från två håll; teknik plus medarbetarnas beteenden.

IT-säkerhet är en komplicerad fråga. Våra IT-miljöer blir allt mer komplexa, hybridarbetsplatserna ställer nya krav och saker och ting ändras väldigt snabbt. Allt sammantaget så ökar säkerhetsriskerna vilket vi kan se på det växande antalet hackerattacker på senare år.

Två utmaningar för säkerheten

Här är två utmaningar kopplade till IT-säkerhet.

1. Hur kunna agera på det du inte känner till?

Det finns massor du kan (bör) göra i din IT-miljö för att den ska hålla en hög säkerhetsnivå. Men det är inte så enkelt att veta exakt vad ni behöver fixa, speciellt som tusentals nya sårbarheter dyker upp varje månad.

De största misstagen inom IT-säkerhet är egentligen inte vad du gör utan vad du inte gör som du borde ha gjort men inte visste om.

2. Hur få medarbetarna att känna igen hot som hela tiden ändras?

En annan viktig åtgärd är att öka medarbetarnas kunskap om säkerhet så att de inte utsätter företaget för onödiga risker. Att få medarbetarna att känna igen hot är emellertid en utmaning eftersom hackers hela tiden utvecklar attackerna. Engångsinsatser i form av teoretisk utbildning ger därigenom begränsad effekt.

Löpande skanning och simuleringar

Den goda nyheten är att det idag finns tjänster som adresserar båda utmaningarna. Säkerhetsskanning hjälper dig att löpande identifiera sårbarheter i IT-miljön. Phishing awareness uppdaterar medarbetarnas kunskap om IT-säkerhet genom kontinuerlig praktisk träning.

Säkerhetskanning – upptäck säkerhetshålen i tid

Säkerskanning är en tjänst som skannar nätverk, system och hårdvara och ger dig som är IT-ansvarig en uppfattning om vad som är mest kritiskt att åtgärda. Skanning upptäcker säkerhetshål och brister. Det kan vara allt från öppna portar som skulle kunna ge hackers åtkomst till ett system, behov av uppdateringar, bakdörrar som hackers lämnat kvar efter tidigare besök, svaga lösenord eller fel som kan utsätta ett system för risk.

Läs mer om säkerhetskanning

Phishing awareness – bygg organisationens motståndskraft

Phishing awareness är en tjänst som utsätter dina medarbetare för simulerade attacker över tid. Därigenom får de en uppfattning om hur attacker kan fungera och praktiskt träning för hur de ska agera när faran är framme. De simulerade attackerna följs av utbildning som anpassas för varje individ och efter företagets behov och önskemål. Verksamheten kan genom rapporter ta del av resultaten och se hur organisationen utvecklar sin motståndskraft mot säkerhetsrisker.

Läs mer om phishing awareness

Kombinera teknik och människa för att överlista hackers

För att skapa en säker IT-miljö behöver du säkerställa att ni har de skydd ni behöver samt övervaka och underhålla miljön. Med verktyg, som hjälper dig att upptäcka de sårbarheter som uppkommer, kan du åtgärda säkerhetsbrister snabbt innan de blir ett problem.

På så sätt kan du ta hjälp av tekniken för att ”kunna agera på det ni inte kände till” och få den proaktivitet ni behöver.

Om du sedan kombinerar tekniken med att fortlöpande stärka medarbetarnas medvetenhet och kunskap så har du upprättat ett bra försvar mot säkerhetsrisker för din organisation.

Jag rekommenderar båda tjänsterna varmt i de fall de är relevanta och vi erbjuder dem tillsammans med Holm Security. Här kan du läsa mer om när skanningtjänsterna passar och inte. Nytt sätt att skydda IT-miljön mot cyberhot