Enkel lösning som ökar användandet av Office 365

Office 365 en stor verktygslåda

Office 365 är som en jättestor verktygslåda. Det öppnar möjligheter men innebär också en del utmaningar för användarna. Vad ska man använda när och hur? Det finns emellertid en enkel lösning som kan hjälpa företag att få upp det vi kallar för ”adoption rate”.

Vanliga utmaningar

Här är några inte helt ovanliga frågor som ställs av Office 365 användare på många företag:

  • Vilket verktyg ska jag använda när? När passar Teams, Office 365 Groups, SharePoint Planner och Yammer?
  • Vad ska jag spara var? Vad är det för skillnad mellan OneDrive och SharePoint?
  • Hur gör jag?: Hur bokar jag ett Skype-möte? Hur bjuder jag in någon till ett Team? osv.

En annan aspekt är att det tar tid för chefer att introducera nyanställda och att komma ihåg vad som gäller kring policies för exempelvis delning av material, struktur och lagring. ”Vad var det vi sa nu igen”.

Handbok – en enkel lösning

Vi på IT-Partner har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att implementera Office 365. På senare år har vi också börjat hjälpa företag att dokumentera hur man faktiskt gör i de olika verktygen.

Vi tar med andra ord fram skräddarsydda manualer eller handböcker.

Att göra en handbok har visat sig vara ett väldigt bra sätt att underlätta för såväl medarbetare som chefer. Det sparar tid, tar bort frustration och hjälper användarna att få ut nyttan av Office 365. Det fungerar också som en påminnelse till redan fattade beslut.

Ett tips är därför att låta ta fram en handbok för just er uppsättning av Office 365.

Vill du ha konkreta tips på hur ni kan skapa en handbok? Klicka här