Ett alternativt sätt att införa Office 365

Alternativt sätt att införa Office 365

Office 365 kan ge många fördelar för företag som börjar använda det. Men det krävs en del vid införandet för att få ut den verkliga nyttan. Här är ett alternativt sätt att införa Office 365 som sänker kraven och låter er växa i kostymen successivt.

Ett genomtänkt införande lönar sig

Många företag som väljer att byta till Office 365 lägger för lite tid på att planera införandet. Det kan leda till att man betalar onödigt mycket för licenserna, att medarbetarna inte vet hur de ska använda applikationerna och att man på sikt får ett virrvarr av behörigheter som ingen förstår.

Därför är det viktigt att tänka igenom införandet av Office 365.

Men istället för att göra det till ett stort projekt där ni måste tänka på allt från början, så kan du använda detta mer blygsamma tillvägagångssätt.

Så här kan du införa Office 365 gradvis

Här är ett exempel på hur Office 365 kan införas i mini-steg:

  1. Börja med att flytta mailen till Office 365s moln. Då får alla en Office 365 portal (hubben för Office 365) med tillgång till mailen både lokalt och online.
  2. Lägg till Officepaketet (om ni redan har officepaketet så kan ni i de allra flesta fall fortsätta med befintlig installation men ha licenserna via Office 365 och enkelt uppgradera till nya versioner).
  3. Lägg till SharePoint där ni kan lagra gemensamma dokument i molnet.
  4. Fyll på med önskade applikationer efter hand (t ex Skype for Business, Microsoft Teams, Power BI).
  5. Byt till ett annat licenspaket om det är mer kostnadseffektivt (du kan fortfarande välja vilka applikationer som ska visas för olika användare, för att underlätta deras användning).

Ovanstående är ett exempel som illustrerar att du kan införa Office 365 gradvis. Det finns många olika sätt och olika ordning. Poängen är att det går att göra enkelt.

När vi hjälper företag att komma igång med Office 365 så följer vi vår metod för införande i sex steg. Men vi hjälper också till med en rekommendation för hur omfattande införandet av Office 365 bör vara i respektive fall. Och en plan, enligt exemplet ovan, för i vilken ordning införandet lämpligen ska ske.