Flytta till molnet i små steg – ett exempel

Flytta till molnet

Molntjänster ger många fördelar och de allra flesta företag idag är redan i molnet i någon form. Men många ser, med rätta, på övergången till molnet som något stort och kostsamt. Här är ett exempel på hur du kan flytta IT till molnet i små steg, för att skörda fördelarna och minimera nackdelarna.

Tidigare när ett företag behövde mer lagringsutrymme måste de köpa egna servrar och placera dem i egna lokaler. Alternativet var att äga servrarna men låta en IT-serviceleverantör ta hand om dem och ställa ut dem i dennes lokaler. På så sätt behövde man inte själv ta kostnaderna för till exempel kyla och skalskydd.

Numera hyr man istället (i allt högre grad) motsvarande som en molntjänst via en IT-leverantör. Fördelarna är många. Bland annat är det mer kostnadseffektivt och flexibelt.

Men det finns också utmaningar med molnet. En är att molnprojekt ofta blir omfattande, energikrävande och långdragna. Därför förespråkar vi en gradvis övergång till molnet.

Hybridlösning – en bra modell för att flytta till molnet

En hybridlösning är ett bra sätt att göra skiftet till molntjänster och molndrift. Med en hybridlösning behåller du vissa delar som de är och flyttar successivt annat till molnet. Det kan till exempel finnas ekonomisk livslängd eller en funktion i gammal hårdvara som du vill behålla under en period.

Det är bra att börja med det som är enklast att flytta och sedan släcka ner successivt så att flytten till molnet påverkar verksamheten så lite som möjligt.

En flytt kan till exempel starta så här:

  1. Flytta e-post till Microsoft 365 (f.d. Office 365)
  2. Börja använda SharePoint för lagring av filer – behovet av traditionell filserver försvinner
  3. Flytta säkerhet och behörigheter till Azure
  4. Driftsätt automatiserad installation
  5. Kom igång med enhetshantering

På så sätt kan du fasa ut behovet av egna servrar helt och hållet och växa in i användningen av molnlösningar.

Avslutningsvis

Molntjänster och molndrift har revolutionerat sättet att bedriva IT. Det skyndar på den tekniska utvecklingen och ökar innovationstakten. De flesta håller nog med om att det inte längre är en fråga om huruvida man ska till molnet eller inte, utan snarare NÄR och HUR FORT.

Att steg för steg flytta olika delar till molnet, i en relativt försiktig takt, är vad som enligt vår erfarenhet fungerar bäst.