Hur Teknoprod kom ur en föråldrad IT-miljö – med 0 kr i investering

windowsskrivbord som tjänst

Teknoprod AB upptäckte för några år sedan att de satt fast i sin befintliga IT-lösning. Ju längre de väntade desto större blev problemen och investeringspuckeln för att byta. Situationen är inte ovanlig. I den här bloggposten beskriver vi ett nytt sätt att köpa IT, och det som hjälpte Teknoprod ur knipan.

Fast i en föråldrad IT-miljö

Teknoprod hade en föråldrad IT-miljö. Datorerna var gamla, windows osupporterat och risken för intrång och skadlig kod blev allt större. De behövde byta ut sin hårdvara.

Ett problem var att nya datorer innebär en stor investering. Ett annat att CRM-systemet skulle behöva uppgraderas till en version som fungerade med nya windows, utan att förlora alla de anpassningar de gjort i systemet.

Det här blev lösningen…

Teknoprod hade under många år köpt IT drift och support från oss på IT-Partner. En modell där vi står för underhållet men kunden köper sina egna datorer.

Nu föreslog vi istället ett relativt nytt sätt att köpa IT, nämligen att hyra ”Windowsskrivbord som tjänst”. Det innebär att:

  • Du hyr både hårdvara, drift och support som en tjänst.
  • Du kan ha en liten, billig klient (en väldigt enkel dator).
  • Ditt skrivbord lagras centralt i ett datacenter.
  • Din klient pratar med ditt centralt lagrade Windows-skrivbord.
  • Du har tillgång till alla dina program och dokument från vilken dator som helst (förutsatt att du har internetuppkoppling).

Gradvis övergång och 0 kr i investering

För Teknoprod innebar bytet till Windowsskrivbord som tjänst att de:

  • Inte behövde köpa nya datorer. De fick en månadsbaserad kostnad istället för en kassakrävande investering.
  • Har centraliserad drift och säkerhet.
  • Har tillgång till samma miljö på alla sina kontor i olika länder.
  • Har tillgång till alla sina grejer oavsett om de jobbar på kontoret, hemma eller någon annanstans.

Det var helt enkelt den mest kostnadseffektiva lösningen. Lösningen innebar också att vi kunde bygga den nya miljön parallellt med den gamla och switcha över först när vi provkört och sett att allt, inkluderat CRM-systemet, fungerade som det skulle.

När passar Windowsskrivbord som tjänst?

Även om det vanligaste sättet att hantera IT idag är att köpa sina datorer själv, så tror vi att Windowsskrivbord som tjänst kommer få allt mer gehör framöver.

Här kan du läsa mer om Windowsskrivbord som tjänst, för och nackdelar samt i vilka sammanhang lösningen passar extra bra; Vilken IT-lösning är bäst?