IT för finansbolag: IT-Partner är vår partner på insidan

IT för finansbolag

”Som VD vill jag känna att jag har kontroll över IT och att jag fattar rätt beslut vad gäller IT-utveckling. IT är enormt viktigt för oss men det är inte vårt kärnerbjudande. Därför känns det tryggt att ha en partner som ser till att vår IT-miljö är säker och att vi har den IT vi behöver”, säger VD för ett av våra kundföretag i finansbranschen.

Vi har många finansföretag som kunder, däribland ”Finansbolaget AB”, som anonymiserats i denna artikel. De har valt att lägga ut drift och förvaltning på oss. Vi är också i hög grad involverade i deras IT-utveckling, både som rådgivare och i implementeringsprojekt.

Finansbolaget AB utgör ett bra exempel på de krav som brukar finnas på IT för finansbolag och på hur finansbolag kan lösa sina IT-behov.

IT för finansbolag – drift och säkerhet är kritiskt

Säkerhet och stabilitet är högprioriterat för Finansbolaget. Kraven i branschen är höga från både verksamheten och kunderna. Tjänsterna måste vara tillgängliga 24/7 och konsekvenserna av dataförlust eller en eventuell attack skulle bli ödesdigra.

Finansbolaget måste leva upp till olika lagkrav och har tjänster som är tillståndspliktiga, vilket också ökar kraven på IT.

Lade ut IT för att fokusera på kärnverksamheten

För drygt 3 år sedan fattade Finansbolaget beslutet att lägga ut ansvaret för IT. De ville hitta en extern partner som kunde avlasta och komplettera deras egen IT-avdelning.

– Det var ett strategiskt beslut att lägga ut ansvaret för olika saker inom IT, för att kunna fokusera på vår kärna, berättar VD.

Finansbolaget utvärderade flera olika leverantörer. Ett av skälen till att de valde IT-Partner var att vi blivit rekommenderade för vår personliga och nära service. De ville ha en partner som kunde arbeta som en del av deras eget team.

– Det är kul att arbeta med en kund som Finansbolaget som verkligen prioriterar IT och ger stort utrymme för IT-frågor. Då kommer vår kunskap och erfarenhet väl till pass och det blir ett väldigt bra samarbete, säger Roland Berggren, VD och grundare till IT-Partner.

Övervakning, drift och utveckling

Samarbetet inleddes med att vi satte upp IT-miljön när Finansbolaget flyttade till nya lokaler. Idag har vi en heltäckande roll i deras IT-förvaltning, drift och utveckling.

– Det är tryggt att IT-Partner bara är ett telefonsamtal bort vad än vi behöver hjälp med, säger VD för Finansbolaget.

Inom ramen för samarbetet har vi bland annat:

  • Byggt en ny speglingsmiljö för ”disaster recovery”
  • Uppdaterat serverstrukturerna med ny teknik
  • Vidareutvecklat infrastrukturen för att göra den mer stabil och pålitlig och mindre personberoende
  • Skapat reservlösningar som gör att medarbetarna kan utföra tidskritiska arbetsuppgifter även om system skulle gå ner tillfälligt

Löpande hanterar vi för Finansbolagets räkning:

  • Drift, övervakning och underhåll av kärnsystemen (nätverk, servrar, brandväggar) samt av laptops och utrustning för medarbetare
  • Back-uper
  • IT-support
  • Uppsättning och avveckling av datorer och andra enheter

En partner på insidan

VD på Finansbolaget uppskattar resursförstärkningen och tillgången till kompetens som partnerskapet innebär.

– IT-Partner tar stort ansvar och hjälper oss även med upphandling och kvalitetssäkring i de fall vi behöver andra leverantörer. De är vår partner på insidan och arbetar nära oss som en del av teamet, säger VD.

Han menar att det var rätt beslut att lägga ut IT på IT-Partner.

– Det kombinerar fördelarna med att ha en anställd som är på vår sida med fördelarna av att anlita en leverantör där vi flexibelt köper de tjänster vi behöver.

Här kan du läsa mer om IT för finansbolag och de speciella krav som brukar finans i finanssektorn: Matcha IT till din bransch