Telefoni i Microsoft Teams – nu ett alternativ för företag av alla storlekar

Teamstelefoni

Användningen av Microsoft Teams har ökat dramatiskt de senaste veckorna, nu när så många arbetar på distans. Vad många inte vet är att Teams kan användas som telefonilösning. Den första april meddelade Microsoft att Teamstelefoni nu är ett alternativ även för småföretag. Här är en översikt till vad Teamstelefoni är och vad som krävs för att du ska kunna ringa med Teams.

Teamstelefoni har funnits sedan sommaren 2018 men från början enbart för organisationer med en E-licens i Office 365. Numera finns dock Microsoft Teamstelefoni även för den så kallade SMB-marknaden (small medium business). Det vill säga för företag som har en businesslicens i Office 365.

Valet av Microsoft Teams som telefonilösning väntas öka i takt med att allt fler organisationer använder Microsoft Teams som samverkansverktyg.

Vad är Teamstelefoni och vad är nyttan?

Teamstelefoni innebär i korthet att du kan använda Microsoft Teams för att ringa och ta emot externa samtal (till fasta och mobila telefoner) och som växel med full växelfunktionalitet.

Det finns många fördelar med att ha allt i samma plattform. En är ökad effektivitet. När alla verktyg – samtal, chatt, video, möten och filer – hänger ihop och finns i samma applikation så reduceras till exempel ”switching cost” avsevärt.

Det har visat sig att medarbetare, på företag som har Teamstelefoni, snabbare anammar nya digitala arbetssätt. Just eftersom allt är ett knapptryck bort.

Andra fördelar som ofta lyfts fram är möjligheten till kostnadsbesparingar, att du ”får ihop” IT och telefoni och att du som arbetsgivare kan erbjuda en modern arbetsplats med maximal mobilitet.

Vad krävs för att kunna ringa med Teams?

Det här behöver du för att kunna använda Microsoft Teams som telefonilösning:

  • Office/Microsoft 365 A och E-licenser eller någon av Business-licenserna; Office 365 Business Essential, Business Premium eller Microsoft 365 Business.
  • Microsofts telefonitillägg för Microsoft Teams.
  • Telefonitjänster från en Teamstelefonioperatör. Dessa behövs för att kunna koppla Teams mot telefoninätet och kunna ringa och ta emot externa samtal.

Mer information

Kontakta mig om du vill veta mer om hur du kan få ihop IT och telefoni genom att använda Microsoft Teams.

Vi samarbetar med Infracom, en Teamstelefonioperatör med lång erfarenhet. De var först ut med Skype for Business-telefoni och en av få globala partners till Microsoft när telefoni lanserade för Teams 2018. De utvecklar sina telefonitjänster löpande. Bland annat utvecklar de appar som förstärker nyttan med Teamstelefoni för olika företagssegment och som ingår kostnadsfritt i telefonitjänsterna.