5 sätt att ge IT-support till medarbetare – hitta rätt lösning

IT-support till medarbetare

Att tillhandahålla IT-support till medarbetarna är viktigt av flera skäl. Men det är inte alla företag som kan motivera de resurser, verktyg och infrastruktur som krävs för att tillhandahålla en intern helpdesk. I den här bloggposten utforskar vi olika sätt att erbjuda IT-support till din personal.


Tillgång till IT-support är viktigt för att inte tekniken ska hindra medarbetarna i deras arbete. När personalen snabbt får hjälp slipper de lägga tid på problemlösning och kan fokusera på sitt arbete. Avsaknaden av IT-support kan omvänt resultera i onödig nedtid, ineffektivitet och frustration.

Fem sätt att erbjuda IT-support till medarbetare

Det finns olika alternativ för företag som vill tillhandahålla IT-support till medarbetarna. Här är några vanliga tillvägagångssätt:

1. Frivillig supportperson: Ett vanligt sätt, i alla fall på mindre företag, är att utse en intern person som frivilligt (eller ofrivilligt) tar rollen som supportperson. Ett alternativ, eller komplement, är att skapa självhjälpsresurser som medarbetarna kan använda för att själva lösa vanliga IT-frågor, såsom kunskapsbaser, FAQ:er och dokumentation av olika slag.

2. Fristående helpdesktjänster: Ett annat alternativ är att köpa helpdesk-tjänster från en IT-leverantör som specialiserar sig på sådana tjänster. Du köper hjälp när behov uppstår och betalar per gång eller har tillgång till tjänsten i ett löpande månadsabonnemang.

3. Intern IT-support: Ett tredje sätt är att ha en egen dedikerad helpdesk med IT-kunniga medarbetare, som del av en intern IT-avdelning.

4. Outsourcad IT-support: Ytterligare ett sätt är att anlita en IT-serviceleverantör som tar ett helhetsgrepp för IT-support och sköter bevakning, underhåll och uppgraderingar vid sidan av helpdesk. En sådan hanterar företagets infrastruktur och agerar proaktivt för att säkerställa att miljön fungerar smärtfritt.

5. Hybridmodell: Vissa företag väljer en hybridmodell genom att kombinera intern IT-personal med outsourcad support. I denna modell hanterar den interna IT-avdelningen vissa dagliga support- och underhållsuppgifter, medan den externa serviceleverantören assisterar med specialiserad support.

Så här jobbar vi med helpdesk

Vi hjälper många av våra kunder med support till medarbetarna, på olika sätt beroende på behov och situation.

Det vanligaste upplägget är att Helpdesk, eller Service Desk som vi kallar det, ingår i ett IT-supportavtal där kunden outsourcat hela sin IT-support till oss.

I andra fall samarbetar vi med kundens egen personal i en hybridmodell och ibland hjälper vi till med fristående helpdesktjänster.

Numera sker i princip all support på distans. Användaren kontaktar vår Service Desk via e-mail eller telefon och supportteknikern tar kontroll över användarens dator tillfälligt för att kunna felsöka och lösa ärendet direkt.

Sammanfattningsvis

Alla företag bör ha någon form av kanal för IT-frågor och support. Det effektiviserar problemlösningen, förbättrar medarbetarnas produktivitet och minskar frustration och missnöje. Hur man väljer att erbjuda detta stöd varierar och beror på faktorer som företagets storlek, budget, egen expertis, IT-krav och önskad kontrollnivå.

När ett företag når en viss storlek och komplexitet i sin IT-miljö behöver man införa en strukturerad supportfunktion för att inte påverka produktiviteten och medarbetarnöjdheten negativt.

Läs mer om indikationer på att det är dags att införa en dedikerad helpdesk, intern eller outsourcad. När bör vi implementera en Helpdesk?