All IT i ett och samma paket

All IT i ett paket

Det finns ett nytt sätt att lösa behovet av IT. Nämligen att samla allt i ett och samma finansieringspaket där du hyr istället för köper. Här får du veta mer om hur det fungerar.


I denna nya typ av hyrlösning finansierar du all IT i ett och samma paket. Istället för att köpa olika fabrikat av hårdvara och olika IT-tjänster separat så inkluderar du allt du behöver – och betalar en fast månadssumma, på en och samma faktura.

Du kan inkludera allt från datorer, skärmar och tangentbord till programvara, frakt, installation, service, försäkring, utbildning m.m. När du beställer markerar du helt enkelt vad du vill ha och vilket antal då varje komponent har ett månadspris.

Även service och underhåll är obegränsat till en fast månadspeng (i alla fall i våra upplägg) vilket gör IT-kostnaden tydlig och förutsägbar.

Flexibilitet en av de största fördelarna

Du väljer bindningstid på 12, 24, 36 eller 48 månader och under den tiden är din månadskostnad fast. Du får omedelbart en ersättningsprodukt vid eventuella fel och efter avtalsperioden har du ett antal val;

  • Du kan fortsätta med samma paket
  • Byta till ny hårdvara varpå månadskostnaden justeras uppåt eller nedåt beroende på dina nya val, eller
  • Köpa loss hårdvaran till ett förmånligt pris

Du kan också ha olika avtal med olika bindningstider för olika produkter eller för olika avdelningar beroende på deras behov.

Många som väljer denna nya typ av hyrlösning uppskattar möjligheten att uppgradera ofta, utan stora investeringar. Det är ett sätt att hänga med i teknikutvecklingen och alltid ha den utrustning du behöver, när du behöver den.

En skillnad mot ”gamla” leasingupplägg är alltså att hela IT-inköpet samlas ihop och blir månadsbaserat. En annan skillnad är att du inte betalar de höga avgifter som förr var praxis vid leasing. Tjänsten presenteras snarare som att du betalar för värdeminskningen. Men då ska man förstås vara medveten om att värdeminskningen för en dator kan vara aggressiv.

Kassa och förutsägbarhet

Den nya typen av finansieringslösning passar framför allt för företag som är försiktiga med sin kassa, vill ha en förutsägbar IT-kostnad eller flexibiliteten att enkelt uppgradera sin teknik.

Här är de främsta fördelarna:

  • Frigör kapital – du slipper stora IT-investeringar eftersom du betalar månadsvis.
  • Fast månadskostnad för all IT – hela inköpet av IT blir månadsbaserat. Du får en tydlig bild över den totala IT-kostnaden och det är enkelt att beräkna kostnaden vid exempelvis nyanställning.
  • Flexibelt – du kan enkelt skala upp eller ner efter varje bindningsperiod. Du kan uppgradera till modernare hårdvara eller välja att köpa loss hårdvaran efter bindningsperioden för en mindre summa.
  • Enklare administration – all IT på en och samma faktura.

Här är ett räkneexempel som visar skillnaden mellan att köpa och hyra hårdvara.