Ett räkneexempel – kostnaden för att hyra jämfört med att köpa hårdvara

Optimera IT-budgeten

Istället för att köpa datorer och IT-tjänster separat så kan du samla allt i ett paket och hyra istället för att köpa. Men vad blir det för prisskillnad? Här får du ta del av en jämförelse.

Det finns ett nytt sätt att lösa behovet av IT. Nämligen att samla all IT under ett finansieringsavtal till en fast månadssumma.

På så sätt slipper du binda kapital, du får en förutsägbar IT-kostnad och du kan enkelt uppgradera tekniken när du önskar. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och vilka fördelarna är: All IT i ett och samma paket.

Men vad kostar det? Här nedan får du ta del av en jämförelse mellan köp och hyr.

Ett verkligt exempel

Det här är ett verkligt exempel som visar priset för att hyra respektive köpa hårdvara av en viss modell.

Du kan hyra med bindningstid på 12, 24, 36 eller 48 månader. Det vanligaste är att hyra på 36 månader. Det sammanfaller med den vanligaste garantitiden och motsvarar ofta använd avskrivningstid.

Totalkostnaden över en 36-månaders period blir i exemplet ovan 18 432 kr (6 144 kr per år x 3 år). Det vill säga 1 595 kr mer än att köpa hårdvaran, vilket motsvarar 44 kr /månad.

Efter 36 månader kan du:

  • Lämna tillbaka
  • Uppgradera (eller nedgradera) utrustningen och teckna ett nytt hyravtal
  • Köpa loss hårdvaran för tre månadsbelopp; 1 536 kr

Med bindningstid på 24 månader blir totalkostnaden 18 096 kr. Det vill säga 1 259 kr mer än att köpa hårdvaran, vilket motsvarar 63 kr/månad. Efter 24 månader kan du lämna tillbaka, uppgradera eller nedgradera till nytt hyravtal eller köpa loss hårdvaran för två månadsbelopp: 1 508 kr.

Jämförelse mellan köp och hyr

Hyralternativen blir alltså något dyrare totalt sett än köpalternativet. Däremot sprids kostnaden ut över tid så att du slipper investeringen år ett. Avgiften för att dela upp betalningen blir i ovan exempel 44 respektive 63 kr per månad.

Om ni vill uppgradera era datorer ofta så är hyrlösningen ett bra alternativ eftersom du får möjlighet att byta till ny utrustning utan stora upprepade investeringar.

Om ni har kvar samma utrustning längre än den valda bindningstiden så blir det förhållandevis dyrare att fortsätta att hyra än om ni hade köpt. Här behöver du dock beakta att värdeminskningen på egen utrustning också utgör en kostnad.

För företag med stor kassa som gör direktavskrivning av sin utrustning kan det vara en fördel att köpa utrustningen. Likaså för företag som har kvar samma datorer under väldigt lång tid.

Rekommendationen för att få mesta möjliga värde från hyresalternativet är att:

  • från början besluta en lämplig bindningstid – förslagsvis samma som garantitiden för respektive artikel. Notera att du kan ha olika bindningstider för olika artiklar i ditt hyresavtal.
  • vid bindningstidens slut fatta ett nytt beslut; avsluta och lämna tillbaka, hyra nytt paket eller köpa loss.

Hyresupplägg blir allt vanligare

En skillnad mellan denna nya typ av hyreslösning och ”gamla” leasingupplägg är att avgiften (för att hyra mot månadsbetalning) numera är mycket lägre. Det har gjort att hyralternativet blivit mer attraktivt än tidigare.

Här är några andra anledningar till att hyralternativet blir allt vanligare.

  • Ekonomiska fördelar – många väljer hyrlösningen för att inte belasta likviditeten och för att få all IT på samma månadsfaktura (du kan inkludera IT-tjänster i hyravtalet vid sidan av hårdvara).
  • Flexibilitet – många väljer att hyra för att bättre kunna möta organisationens varierande behov av IT. Du kan lägga till produkter inom befintligt avtal under hyresperioden och du kan skala upp eller ned efter varje period. Du kan också välja att fortsätta på olika sätt. Till exempel; köpa loss 6, ersätta 10 och lämna tillbaka 4 av de 20 datorer du hade inkluderade i avtalet från början.
  • Smidighet – ett annat skäl till att hyralternativet ökar i popularitet är att kunden slipper hantera hårdvara. IT-leverantören tillhandahåller hårdvaran installerad och klar med det innehåll som fastställts för ditt företag eller avdelning. Om en dator kraschar så återställs den snabbt genom en nyinstallation eller genom att medarbetaren får en ny dator. Den utrustning som lämnas tillbaka tas om hand av leverantören som raderar all data på ett säkert sätt och ser till att datorn återvinns.

Sammanfattningsvis

Förhoppningsvis har vi med detta exempel kunnat ge en konkret bild av alternativen köpa och hyra. Hyresalternativet är på stark frammarsch speciellt som det numera inkluderar mer i samma paket och inte längre är belagt med höga avgifter.

Huruvida det är mest fördelaktigt att köpa eller att hyra varierar, mestadels utifrån hur länge man kan tänka sig att behålla samma hårdvara. Valet påverkas också av faktorer som kassa och huruvida man har en egen IT-avdelning som kan hantera företagets IT-utrustning.