Använder ni det ni betalar för i era licenser?

licenser

Hur stor andel av funktionerna och apparna i era digitala plattformar använder ni? Förmodligen bara en bråkdel. Men lugn, det finns ingen anledning till stress. Här är varför och vad du bör se till att ni INTE missar.

Med dagens tekniska möjligheter, där det hela tiden kommer nya system, appar och funktioner, är det lätt att bli överväldigad. Många känner stress över hur lite de faktiskt använder av det som de betalar för, exempelvis i sina Office 365-licenser.

Microsoft vill serva allas behov

I det här sammanhanget kan det vara bra att förstå Microsofts vision. Microsofts mål är att skapa en komplett plattform för den moderna arbetsplatsen. De utvecklar hela tiden funktionaliteten i Office 365-apparna och introducerar allt fler applikationer.

Detta för att serva alla behov, för alla, på en global nivå!

Med andra ord är det inte rimligt att ni i din organisation ska använda allt. Ni kommer per default bara att använda en bråkdel av det ni har tillgång till!

Och det är OK.

Å andra sidan gäller det att inte missa det som kan vara värdefullt för er.

Många gånger kan det nämligen finnas en lösning på ett behov som ett företag har, mitt bland Office 365-applikationerna (som de redan har tillgång till) – problemet är bara att de inte känner till den.

Utgå från behov snarare än funktionalitet

Ett vanligt sätt är att utgå från appar och funktioner som man har tillgång till, ta reda på vad de kan användas för och sedan välja vad vi ska göra med dem ur ett funktionsperspektiv.

Ett bättre sätt är att utgå från ett behov eller ett problem och se om det finns funktioner eller appar som kan lösa den aktuella frågan.

Det är ju egentligen det som digitalisering handlar om i praktiken. Att hitta ett nytt arbetssätt utifrån en match mellan tekniska möjligheter och ett behov som finns.

Matcha behov mot teknisk lösning

Vi hjälper ofta våra kunder att hitta matchningen mellan teknisk lösning och behov. Ofta kan de börja använda en app som de redan har tillgång till i sin Office 365-licens för att effektivisera eller lösa ett visst problem.

De kanske gör mycket arbete av projektkaraktär som kräver mycket koordinering och vill öka effektiviteten i sin projekthantering. De kanske har repetitiva arbetsmoment som de kan automatisera för att spara tid.

Här är några exempel på hur Office 365 kan erbjuda en lösning i olika situationer; Nyttan med Office 365: 4 praktiska exempel.

Välj rätt licenser

Allt detta sagt så är det förstås onödigt att betala i onödan för saker som ni inte har behov av. Till exempel genom att ha onödigt ”stora” licenser. En fördel med Office 365 är just flexibiliteten i licenserna – du kan skala upp och ner över tid och efter behov. Här kan du läsa mer: Undvik licensmissarna och spara pengar