Hur VD kan säkra att ni får affärsnytta från IT

Affärsnytta från IT

Från att ha varit ett ”stöd i bakgrunden” så har IT blivit allt mer affärskritiskt. Det betyder att du som är VD behöver vara mer insatt i IT-frågor än vad som tidigare var fallet. Till exempel behöver du vara involverad i hur ni säkrar maximal affärsnytta från IT.

Affärsnytta från IT har alltid varit viktigt men har fått mer och mer uppmärksamhet tack vare att digitaliseringstakten ökat. Det räcker inte längre med initiativ som ger kostnadsbesparingar. Idag behöver företag investera i ny teknologi som aktivt driver affärsvärde.

Enligt Gartner har fler än 84% av IT-chefer på större bolag numera ansvar för områden bortom traditionell IT, såsom innovation och transformation.

Kontroll över både kostnader och intäktsmöjligheter

Med hjälp av IT-stöd kan du hantera en ökande komplexitet i verksamheten utan att användarna märker av den. Samtidigt bidrar själva IT-infrastrukturen till en ökande komplexitet över tid, som i sig driver kostnader.

Det gäller alltså att ha kontroll över både kostnadssidan och de möjligheter ni kan skörda med hjälp av IT.

5 frågor för att utvärdera er affärsnytta från IT

Affärsnytta kan delas upp i ekonomiskt och strategiskt värde. Det ekonomiska värdet kommer från initiativ som reducerar kostnaderna eller ökar intäkterna. Strategiskt värde handlar om produktivitetsförbättringar och om nyckelfaktorer som driver kundnöjdhet och särskiljer ert värdeerbjudande från konkurrenternas.

Här är fem frågor som du som VD kan ställa för att utvärdera hur ni ligger till vad gäller att få affärsnytta från IT:

1. Har ni en optimal kostnadsbild för er IT?

Har ni till exempel rätt utrustning och system för era behov?

Är er licenskarta rätt? Så att ni inte betalar i onödan för ”fel” typ av licenser, licenser ni inte använder eller för medarbetare som slutat.

2. Får ni ut potentialen av IT vad gäller produktivitet?

Nyttjar ni till exempel möjligheter att automatisera tidskrävande rutiner så att nyckelpersoner kan lägga tid på mer värdeskapande aktiviteter?

Nyttjar ni möjligheter att dela information och samverka på effektiva sätt?

Får ni produktivitetsvinster från analys och delning av data till exempel genom att olika avdelningar kan se samma information om en kund?

3. Nyttjar ni IT för att driva kundnöjdhet?

Nyttjar ni IT för att öka kundnöjdhet och lojalitet, till exempel genom att tillhandahålla snabbare service, integrerade tjänster och högre tillgänglighet för kunden?

Drar ni nytta av data om kunder för att kunna skapa och tillhandahålla mer kundvärde?

4. Använder ni IT för att driva innovation och skapa konkurrensfördelar?

Drar ni nytta av tekniska möjligheter i er produkt- och tjänsteutveckling?

Bidrar IT till att skapa konkurrensfördelar? Använder ni IT för innovation eller för att utforska nya banbrytande affärsmodeller?

5. Stödjer IT er affärsidé och vision nu och i framtiden?

Har ni en tydlig plan för hur IT ska stödja verksamhetens mål, oavsett om det gäller skalning i omfång, expansion till andra länder eller utveckling av innovativa tjänster eller produkter.

Ta kontroll över IT

Även om du leder ett bolag som har en egen IT-avdelning och IT-chef, så behöver du som VD vara delaktig IT-frågor. Detta eftersom IT numera ligger så nära både daglig verksamhet och verksamhetsutveckling.

Affärsnytta är ett av de område du bör vara insatt i. Sedan finns det enligt vår erfarenhet ytterligare fem delar som är viktiga ur ett verksamhetsperspektiv.

Läs mer här: Har du som VD kontroll över er IT?