Instabilt trådlöst nätverk? Undvik de 3 största misstagen

Trådlöst nätverk

Trådlösa nätverk har blivit en standard på arbetsplatser. Företag går från traditionella kontor till flexibla miljöer där medarbetarna väljer en ledig plats istället för att ha en egen. Tillgång till gäst-wifi i konferensrum är sedan länge ett måste på de flesta företag. Men, det är inte helt enkelt att få ett trådlöst nätverk att fungera optimalt, eller alls.

Frustrationen när det inte fungerar, eller när det tar 5 sekunder istället för 1 att öppna en webbsida, är stor. Ibland kan ett nätverk fungera bra initialt men bli odugligt med tiden.

Utmaningar med trådlösa nätverk på kontor

Detta komplicerar uppsättningen av ett trådlöst nätverk:

 • Trängsel i luften är ofta det största problemet. Om ni har kontor i centrala Stockholm så finns det sannolikt 10, 20 andra nätverk som trängs i samma luftrum.
 • Många uppsättningar och enheter. På kontor har alla minst en uppsättning dator och telefon var. Dessutom har man kanske en blandning av Apple och PC-produkter. Olika enheter ställer olika krav på accesspunkten för det trådlösa nätverket.

I hemmamiljö kan en ”in-a-box-lösning” fungera utmärkt. På kontoret är det mer komplicerat än så.

Att lyckas med ett trådlöst nätverk

Det här krävs för att kunna bygga ett väl fungerande trådlöst nätverk på kontoret:

1. Välj accesspunkter;

 • utifrån vad medarbetarna använder – har ni en ren Apple, ren PC eller mix-miljö?
 • med hänsyn till luftrummet – hur trångt är det?
 • utifrån användandet av enheter – tillåter ni mobiltelefoner på nätverket?

2. Konfigurera

 • utifrån hur luftrummet och grannarnas nätverk ser ut.
 • med hänsyn till vilka enheter som används – accesspunkten behöver skicka en stark signal till telefonen men en svagare till datorn och ytterligare en annan till läsplattor.
 • vilka kanaler som ska användas för att undvika kollisioner och trängsel.

3. Placera accesspunkterna

 • En tumregel för bra uppkoppling är ”line of sight”. Det vill säga du ska se accesspunkten från där du sitter.

Antalet accesspunkter ni behöver beror således på hur kontoret ser ut, om det finns hisschakt, betongväggar etc. Vi har till exempel en kund med kontor på över 400 kvm som behöver fyra accesspunkter. En annan kund har ett mycket mindre kontor, 150 kvm, men behöver lika många accesspunkter.

Nätverk som blir sega över tid

Vi på IT-Partner hjälper ofta kunder med deras nätverk. Ibland skapar vi nätverket från början men oftast handlar det om befintliga nätverk som blivit instabila eller sega över tid.

Så här gör vi när vi stöter på nätverksproblem:

 • Diagnostik – vi identifierar varför det inte funkar. Här tar vi hjälp av sofistikerad mätutrustning. Med den kan vi identifiera omgivande nätverks påverkan och analysera lokalens förutsättningar för maximal funktion genom rätt produktval, placering och konfiguration.
 • Analysen gör det möjligt att prickskjuta justeringarna till där bristerna finns. Till exempel kan vi i steg två:
  • Byta ut accesspunkter för att få andra konfigureringsmöjligheter.
  • Konfigurera om till andra kanaler om det uppkommit konflikter på den kanal som valts.
  • Addera, reducera eller flytta accesspunkter.

De största misstagen

Sammanfattningsvis, här är de största misstagen vid installation av trådlösa nätverk på kontor:

 1. Att köpa ett trådlöst nätverk ”i en box” och tro att det ska fungera.
 2. Att inte ta hänsyn till helhetsbilden för hur kringliggande nätverk ser ut.
 3. Att använda standardinställningen på accesspunkterna.

Det lönar sig att lägga tid på sitt trådlösa nätverk. Då säkerställer du optimal funktion och undviker onödig frustration.