IT för att växa: ”Vilken IT behöver vi ?”

IT för att växa

Du får mycket IT för pengarna genom de standardlösningar som finns i molnet idag. Detta sagt så tillkommer krav på IT i takt med att ditt företag utvecklas. Vilken IT behövs för att växa? Vad är brytpunkterna för när du behöver uppgradera din IT? Det svarar vi på i den här bloggposten.

Å ena sidan är IT något som bara ”ska funka”. IT gör sig påmind när något strular eller när det blir fel.

Å andra sidan är IT strategiskt viktigt för de flesta företag idag. Få företag skulle klara av att köra sin verksamhet med ett längre stopp i sina IT-system. För vissa får systemen aldrig gå ner utan att det får allvarliga konsekvenser och påverkar nedersta raden.

”Vilken IT behöver vi för att växa?”

Två frågor vi ofta får från beslutsfattare är:

– Vad behöver vi i form av IT?
– Hur ska vi tänka kring IT i takt med att företaget växer?

Svaret är att varje företag är unikt och behöver sin unika uppsättning IT-stöd. Men det finns också vanliga rekommenderade uppsättningar som passar väldigt många företag i en viss grupp.

En vanlig uppfattning är att IT-behoven ökar i takt med att företaget växer. Så är det självklart på sätt och vis. Men det som påverkar ännu mer är hur ”IT-intensiv” verksamheten är.

Brytpunkter för IT i olika faser av företagets utveckling

Här nedan tar vi upp de olika faserna i ett företags utveckling utifrån IT-intensitet med exempel på uppsättningar som möter vanliga behov i respektive fas.

Så att du som har ambitioner att växa ert bolag kan avgöra vilken nivå av IT ni kan behöva när ni passerar olika stadier.

Soloprenören

Soloprenören har inte några affärskritiska system och kan ha standardsystem i molnet. Här lämpar sig följande:

 • Licens för Office 365 Business
 • Lagring i publikt moln
 • Backup genom Office 365 Backup
 • Virus och spamskydd genom Office 365 standard
 • Brandvägg och nätverk via en router
 • IT-support vid behov men ofta ganska sällan

Tjänsteföretag/konsulter med 2 – 20 anställda

I nästa fas ställs lite högre krav på IT. Många av våra kunder är konsultföretag i denna storleksklass och för dem passar ofta följande uppsättning (tillägg och skillnader mot föregående fas i fetstil):

 • Licenser i Microsoft 365
 • Lagring i publikt moln och eventuellt i privat moln i Sverige
 • Backup genom Office 365 Backup och backup av hosting
 • Virus och spamskydd genom Office 365 standard
 • Managerad brandvägg på vald nivå
 • Designat, konfigurerat och installerat nätverk
 • Enhetshantering
 • Microsoft Security Assessment basic
 • Tillgång till IT-support/help desk

För dig som är ledare betyder detta att du behöver ökad kontroll över säkerhet, standards för hur ni gör saker effektivt och system för samarbete. Du behöver säkra att medarbetarna kan fokusera på sitt arbete och därför tillkommer IT-support så att alla kan få den hjälp de behöver.

Ett vanligt misstag är att köra vidare som i första fasen med tanken att ”någon får fixa det”. Då finns stora risker för strul, frustration och effektivitetstapp. Det blir både billigare och bättre om du tar hand om IT systematiskt.

Tjänsteföretag/arkitekter 15 – 20 anställda

För tjänsteföretag med egna verksamhetssystem, som till exempel arkitektfirmor, ökar kraven på IT. Detta även om företaget fortfarande kan vara relativt litet till antalet anställda. Så här ser en vanlig uppsättning ut (tillägg och skillnader jämfört med föregående grupp i fetstil):

 • Licenser i Microsoft 365 Enterprise
 • Lagring i publikt moln och eventuellt också i privat moln i Sverige
 • Backup genom Office 365 Backup, backup av hosting samt skräddarsydd backup
 • Virus och spamskydd genom Office 365 standard
 • Managerad brandvägg på vald nivå
 • Designat, konfigurerat och installerat nätverk
 • Proaktiv drift och underhåll samt övervakning
 • Enhetshantering
 • Infrastruktur: privat moln
 • Microsoft Security Assessment: basic – medium
 • Tillgång till IT-support via helpdesk samt IT-support på plats

Den stora skillnaden jämfört med föregående fas är att behovet av kontinuerlig och proaktiv hantering av IT ökar. Likaså skärps kraven på säkerhet och på att kunna skräddarsy lösningar för företagets specifika behov.

Utvecklingstunga bolag, +15 anställda

I nästa steg på IT-behovstrappan hittar vi utvecklingstunga bolag. Till exempel IT-konsultföretag med utveckling och bolag inom produktion och industri. Så här kan IT-behovet se ut för dem (tillägg och skillnader jämfört med föregående grupp i fetstil):

 • Licenser i Microsoft 365 Enterprise
 • Lagring i publikt moln och eventuellt också i privat moln i Sverige
 • Backup genom Office 365 Backup, backup av hosting samt skräddarsydd backup
 • Disaster recovery
 • Virus och spamskydd genom Office 365 standard
 • Managerad brandvägg på vald nivå
 • Sårbarhetsanalyser
 • Designat, konfigurerat och installerat nätverk
 • Proaktiv drift och underhåll samt övervakning
 • Enhetshantering
 • Microsoft Security Assessment advanced
 • Infrastruktur: drift i publikt moln, privat moln, hybrid-IT
 • Tillgång till IT-support via helpdesk samt på plats

En stor skillnad jämfört med föregående fas är att kraven på säkerhet ökar ytterligare. Här behöver man göra sårbarhetsanalyser, ha beredskap för attacker och snabbt kunna återställa data.

Finansbolag, 25 – 200 anställda

Slutligen har vi en grupp företag som har affärskritiska system, måste möta legala krav och/eller tillhandahåller system för sina kunder.

Uppsättningen för dessa bolag liknar den i föregående fas men här har man ännu högre krav på säkerhetsaspekter, underhåll och bevakning.

Speciellt för företag som tillhandahåller mjukvara för sina kunder är ”disaster recovery” kritiskt. Du behöver redundanta miljöer så att du snabbt kan byta till en annan miljö till exempel i händelse av en attack.

En annan skillnad är behovet av IT-expertis. Med en IT-intensiv verksamhet krävs daglig koordinering av IT-insatser och ett ständigt arbete för att säkra att IT tillhandahåller det bästa stödet för verksamhetens utveckling.

IT för att växa: sammanfattningsvis

Kraven på IT ökar i takt med att ditt företag utvecklas. Det har mer att göra med hur IT-intensiv din verksamhet är än med storleken på ditt bolag.

Det finns emellertid ett antal tydliga brytpunkter. En är när du går från enmansföretagare till att ha personal. En annan är när ni behöver skaffa affärskritiska system. En tredje är när ni kommer till en fas där ni vill utveckla egen mjukvara för kunders räkning.