IT förr och nu

IT förr och nu

Jag har jobbat med IT i drygt 30 år och det slår mig ofta hur mycket branschen har förändrats, både vad gäller sättet att köpa, använda och leverera IT-tjänster. Jag minns när vi åkte runt till kunderna och utförde IT-service per timme, 100% på plats hos kunden.

I den här bloggposten får du min reflektion kring utvecklingen av IT, hur det påverkat våra arbetssätt och exempel på skillnader i hur vi bedrev IT förr och nu.

Från ordbehandlare till AI

När de första ordbehandlarna kom så var det början till en ny era. Användningen av datorer och IT-system blev en superrevolution som underlättade arbetet för människor på en mängd olika sätt.

Med tiden uppkom dock en rad problem kopplade till det nya sättet att arbeta. Systemen var byggda som isolerade enheter och passade inte ihop med varandra. De var dessutom stela och gav inte, efter en tid, det stöd man byggt dem för. Det var svårt att göra förändringar och man var helt beroende av IT-personer. Ofta satt man fast i de system man byggt och kunde inte byta ut dem.

Så i mångt och mycket blev IT något negativt som förknippades med höga kostnader och strul.

Sedan kom internet, APIer och Software as a Service – en ny revolution för IT som gjort IT flexibelt på ett helt nytt sätt.

IT-revolutionen går i vågor

Även om internet funnits länge så är det nu som denna revolution på riktigt börjat realisera sig. Vi har kommit till en punkt där det är vanligt att köpa system som en tjänst och där nya sätt att samverka ger effektiva arbetssätt en helt ny innebörd.

En lärdom är att utvecklingen går i vågor. Det kommer något nytt som ”peakar” och sedan stannar av.

En klok person sade att vi ofta överskattar påverkan på kort sikt men underskattar den på lång sikt. Och så är verkligen fallet inom IT. Internet var en revolution när det kom för 20 år sedan men idag ser vi att det haft en mycket större påverkan än vad någon förutspådde initialt.

Nu accelererar utvecklingen än mer och vi har framför oss något av en superfas med machine-to-machine-kommunikation, machine learning och AI.

Fem skillnader mellan IT förr och nu

Här är några stora skillnader som jag ser i hur vi bedrev IT förr jämfört med nu:

1. Förr ägde kundens all sin utrustning

Förr ville kunden äga sin utrustning själv och det fanns inget annat alternativ. Om man ville ha ett visst verktyg så måste man köpa det och installera på sina egna fysiska servrar.

Numera köper kunden snarare tillgång till olika plattformar, applikationer och lagring, i molnet.

Möjligheten att köpa system i molnet kom i slutet av 90-talet och software-as-a-service-trenden har vuxit sedan dess. Numera blir det dessutom allt vanligare att företag väljer att hyra istället för att köpa hårdvara, som en abonnemangstjänst.

De senaste tre åren har vi sett en dramatisk ökning i hur stor andel av våra kunder som väljer hyrlösningar.

2. Nu sker IT-service 100% på distans

Vår roll, när kunderna ägde all utrusning själva, var att åka runt och utföra support och anpassningar på plats. Vi var hos kunderna 100% av tiden. Det var förstås ett väldigt kringflackande arbete men vi uppskattade samtidigt den personliga kontakten som är både trevlig och värdefull.

Idag träffar vi kunderna i samband med att vi hjälper till att utforska alternativ, designa en IT-miljö eller i samband med utbildning och uppföljning. Men IT-support, övervakning och underhåll sker numera uteslutande på distans.

3. Kunden köper en funktion snarare än kronor-per-timme-tjänster

Förr betalade kunderna för den tid vi var hos dem och utförde olika arbeten. Det vill säga vi och andra IT-serviceföretag använde den klassiska kronor-per-timme-modellen.

Numera köps IT-tjänster snarare som en funktion och en tillgänglighet. Det innebär att leverantören tillhandahåller IT som en tjänst till en fast månadskostnad över tid.

Läs mer om skiftet till nya betalmodeller, för- och nackdelar: Ta betalt för värde

4. IT och verksamhet samverkar i högre grad

Tidigare var IT dolt i dunkel för övriga i organisationen. IT-funktionen utvecklade och lämnade över till verksamheten och i min mening fick IT ofta styra och ställa för mycket.

Numera är IT mer integrerat med verksamheten och olika funktioner kan ta en aktiv roll i hur organisationen ska nyttja den stora verktygslådan som finns, till exempel vad gäller hur man ska arbeta samt vilka system och funktioner som behövs och inte.

Att IT ska vara verksamhetsstyrt är något jag länge ”tjatat” om och så har det glädjande nog allt mer blivit.

5. Från ad hoc till proaktivitet

Molnet har ändrat sättet att både utveckla och drifta IT. Trenden att bygga öppna gränssnitt (API) gör det enkelt att koppla ihop olika system med varandra och minskar behovet av egenutvecklade lösningar. De stora molnleverantörerna tillhandahåller också, inom ramen för sina licenser, tillgång till en mängd verktyg för konfigurering och standardisering.

Det gör att arbetet för oss som IT-leverantör (och för alla interna IT-avdelningar för den delen) förändrats. Istället för att arbeta ad hoc med underhåll, service och hårdvara kan vi ta en proaktiv roll där vi sätter förutsättningarna för hög tillgänglighet, hög säkerhet, övervakning och snabb återställning.

IT är roligare nu

Några andra skillnader är att pris-prestanda har förbättrats. Datorer och system kraschar sällan numera jämfört med tidigare. De kostar mindre än förr och IT är över lag mer driftsäkert.

Tjänster som inte fanns för några år sedan har blivit vardag. Sociala medier har kommit och försvunnit. Utvecklingen går snabbt och det finns ingen som kan förutse exakt hur det kommer att se ut om fem, tio eller tjugo år.

Sättet att bedriva IT är enormt annorlunda idag än för 30 år sedan. Vi gör helt andra saker och behöver ha en helt annan kunskap. Även om jag, när jag började, tyckte att det var kul att ”skruva i burkarna” så tycker jag personligen att det är roligare att arbeta med IT idag.

Är du kund till oss så uppskattar jag verkligen våra samtal om IT. Som du kanske vet älskar jag att prata om IT. Att skriva här på bloggen är ett sätt. Men vill du ta en kaffe och prata IT så säg bara till :-).