Teknisk skalbarhet, ett måste för tillväxt

teknisk skalbarhet

En av uppgifterna för IT är att se till att den dagliga verksamheten kan bedrivas tryggt, kostnadseffektivt och utan strul. En annan är att stödja verksamhetens mål framåt. Därför är teknisk skalbarhet något som ledningen behöver beakta. Det påverkar företagets IT-kostnader och framför allt möjligheterna att växa.

Även om man oftast tänker uppskalning så går skalbarhet också åt andra hållet. Det handlar egentligen om flexibilitet att kunna anpassa sina IT-lösningar efter behoven, vilka kan variera på både kort och lång sikt.

Vad är teknisk skalbarhet?

Skalbarhet är ett mått på ett systems förmåga att öka eller krympa i prestanda och kostnad när kraven på det ändras. Det kan till exempel handla om hur väl ett system fungerar om antalet användare ökar, hur väl en databas kan hantera en ökad mängd förfrågningar eller hur en webbsida påverkas om trafiken till den ökar dramatiskt vid en viss tidpunkt.

Skalbarhet gäller alltså både hårdvara och mjukvara och är en viktig aspekt för hela IT-miljön.

Tänk dig er tekniska infrastruktur som en bil där servrarna är motorn. De bär upp alla era applikationer, program och mjukvara. Precis som att en långsam eller krånglande bilmotor påverkar din möjlighet att köra bilen, så påverkar servrarnas kapacitet hela bolagets möjlighet att prestera.

En av huvudprinciperna för teknisk skalbarhet är att säkra att era system kan hantera en ökad belastning och nätverkstrafik.

Skalbarhet: molntjänsternas största fördel

Skalbarhet är en av huvudorsakerna till molntjänsternas frammarsch. Med en molntjänst kan du köpa utrymme utan begränsning och snabbt lägga till och ta bort användare. Du betalar för det ni använder och en uppskalning, oavsett hur stor, påverkar inte tjänstens prestanda.

Med traditionella IT-lösningar måste du istället köpa mer utrymme än ni behöver för att klara belastningstoppar (och för att ta höjd för framtiden). Undersökningar visar att företag som använder traditionell IT betalar för upp till 40% mer än de förbrukar.

En aspekt av skalbarhet är alltså kostnadseffektivitet och att er IT-lösning kan hantera fluktuationer i närtid. En annan är att IT-miljön ska stödja företagets tillväxtresa.

Men molntjänster är inte automatiskt skalbara

Även organisationer som använder molntjänster behöver beakta teknisk skalbarhet och se till att nyttja de möjligheter som finns, dels i individuella molntjänster, dels i IT-miljön i stort.

Molntjänsterna är nämligen inte automatiskt skalbara. Ni behöver anpassa dem för att matcha era behov vad gäller bland annat licenser, funktioner och lagring. Ni behöver också passa ihop dem med övriga molntjänster och andra delar i er IT-miljö.

Ta kontroll över IT

När vi gör en nulägesanalys av ett företags IT så är skalbarhet ett av de områden vi tittar på. Vi ställer bland annat följande frågor:

  • Går arkitekturen att skala upp i takt med att organisationen växer?
  • Är teknologi och plattformsval framtidssäkrade?
  • Fungerar informationsstrukturen nu och fungerar den vid en utökning av personal?

Teknisk skalbarhet är ett av 6 områden som VD och IT-ansvarig bör adressera för att ta kontroll över företagets IT. Läs mer här