Så här får du mest IT för pengarna

mest IT för pengarna

IT-utvecklingen går rekordsnabbt och det påverkar alla som arbetar med IT. Men vad betyder IT-revolutionen för dig som köper IT? Här är de största skillnaderna i sätten att köpa IT, hur utvecklingen gynnar dig som är kund och tips för hur du får mest IT för pengarna.

IT idag är inte som det var förr. Den snabba tekniska utvecklingen och framför allt molnet har gjort att verkligheten ser väldigt annorlunda ut än för 30 eller bara 10 år sedan. Det var länge sedan som IT-tekniker skruvade in servrar i serverhallar och underhöll fysisk hårdvara.

Nya sätt att köpa IT

Sättet att köpa IT har ändrats:

  • Numera köper vi tjänster i molnet istället för att köpa system som installeras lokalt
  • Istället för att köpa egna servrar så hyr vi motsvarande som molntjänst via en IT-leverantör
  • Att köpa IT som en tjänst till en fast kostnad över tid har blivit vanligt, till skillnad från att köpa IT-tjänster per timme
  • Istället för att köpa och skriva av hårdvara så finns numera fler möjligheter. Allt fler väljer till exempel att hyra istället för att köpa, för att snabbt kunna få en ny dator vid strul och regelbundet få möjlighet att byta till uppgraderad hårdvara. Det blir också vanligare att hyra hela arbetsplatsen som tjänst. Det vill säga du har ett paket som inkluderar hårdvara plus licenser, support och andra tjänster efter överenskommelse.

Molnet är möjliggöraren

Många av förändringarna kommer av tillgången till molntjänster och möjligheten att drifta IT i molnet. Fördelarna är många; kostnadseffektivitet, flexibilitet, snabbare utveckling, produktivitetsvinster, automatisk uppdatering av applikationer och så vidare.

Baksidan med den flexibla monlmiljön är risken för ökad sårbarhet och nya typer av hot. Å andra sidan kan du få bättre skydd i molnet, om du sätter upp molnplattformarna och molntjänsterna på rätt sätt. I molnplattformarna kan du nyttja färdiga, sofistikerade säkerhetslösningar som ett enskilt företag inte skulle ha råd att utveckla själv.

IT har blivit proaktivt istället för reaktivt

Molnet har därmed förändrat sättet att bedriva IT på ett omvälvande sätt. Idag handlar IT inte så mycket om att fixa fel på begäran, utan mer om att konfigurera lösningar proaktivt för att anpassa och undvika fel. Den support som ändå sker görs som fjärrsupport istället för på plats.

Det faktum att du kan standardisera och automatisera, allt från övervakning till uppsättning av datorer, frigör också tid för IT. Det i sin tur gör att IT kan ta en mer utvecklingsinriktad roll.

Så om IT tidigare bestod av mycket reparationsarbete så handlar det numera om att förstå och uppfylla verksamhetens affärskrav.

Sammanfattningsvis utgörs IT-arbete idag om att fatta beslut om vägval, konfigurera moln-IT-lösningar samt att docka in i verksamhetens utveckling för att hitta lösningar som matchar behoven.

Rollen som kravställare på IT är kritisk

Det är inte bara mjukvara som köps som ”software as a service” utan även tjänster. Trenden är att företag i allt högre utsträckning outsourcar eller insourcar olika funktioner. Allt från ”ekonomi as a service” till marketing as a service”. Så också i högsta grad inom IT-tjänster.

Vissa företag väljer att lägga ut delar av sin IT även om de själva har en IT-avdelning och en IT-chef. Andra saknar intern IT och väljer att lägga ut hela IT-funktionen. Oavsett vilket så är rollen som beställare och kravställare på IT viktig.

I företag med egen IT så bör IT-chefen ha kvar ansvaret som beställare och kravställare. Företag som inte kan fylla den rollen själva kan ta hjälp av sin IT-leverantör. I takt med att IT blivit mer modulbaserat och molndrivet har det blivit enklare att lägga ut IT. En extern part kan docka in i verksamhetens behov och hitta flexibla lösningar på sätt som tidigare inte var möjligt.

Fem råd för att få mest IT för pengarna

Teknikutvecklingen gynnar dig som köper IT på olika sätt. Här är avslutningsvis fem råd för att få mest IT för pengarna:

1. Gå över till molndrift och molntjänster för att dra nytta av alla fördelar med molnet

2. Gör övergången i små steg så att verksamheten hinner med och det inte blir ett övermäktigt projekt

3. Säkerställ att er IT konfigureras på rätt sätt

4. Dra nytta av olika möjligheter att köpa IT utifrån vad som passar er organisation

5. Ta ansvar som beställare och kravställare så att IT stödjer verksamhetens affärskrav och hitta en bra ansvarsfördelning mellan dig och din IT-leverantör